pil pil
Palle Christensen Fløe
(1764-1858)
Margrethe Christensdatter
(1779-1855)
Peder Michelsen
Karen Sørensdatter
Søren Pallesen
(1810-1862)
Anne Pedersdatter
(1807-1858)

Palle Sørensen Fløe
(1839-1916)

 

Familie

Palle Sørensen Fløe

  • Født: 7 Sep. 1839, Nr. Kollund, Rind sogn
  • Død: 1916, Vostrup i en alder af 77 år
Billede

punkttegn  Notater:

Palle Sørensen Fløe og søsteren Margrethe kom i pleje hos farbroderen, stiftslandinspektør, ju-stitsraad Jens Fløe i Vostrup, der tog sig fader-ligt af dem. Mærkeligt nok sørgede han ikke for, at Palle Sørensen Fløe fik nogen art af eksamen. Ifølge en udtalelse af søsteren Margrethe, ville onkelen ikke have, at Palle Fløe blev sagfører, men han lod ham heller ikke tage landinspektør-eksamen, hvad der dog kunne have haft stor be-tydning for ham og have ligget ret nær. Ganske vist kunne han (saalænge onkelen levede, udføre alle slags landinspektørforretninger i dennes navn, men da onkelen døde, maatte han arran-gere sig, som han bedst kunne med andre land-inspektører, og det var vist først, da han i en ældre alder blev amttvandinspektør, at hans udkomme blev nogenlunde betryggende. Men han var fra naturens haand velbegavet og stærk interesseret i alle nutidens og ikke mindre fortidens forhold, og han havde vel ved egne iagttagelser og selvstudium erhvervet sig en betydelig viden og indsigt paa adskillige omraader, saa han var i stand til at optræde med ikke ringe autoritet. Saaledes skete det en gang, da den ret produktive, men ogsaa ret over-fladiske topografiske forfatter L. Both i et illustreret blad, "Husvennen", havde skrevet en del om taterne i Jylland. Han blev af Palle Fløe sat ret eftertrykkelig paa plads. Fløe havde et anseeligt ydre, og over hans optræden var der holdning for ikke at sige selvfølelse. I en meget ung alder var han blevet ganske hvidhaaret, hvad der ikke misklædte ham, men nærmest gav ham et interessant udseende. Palle Sørensen Fløe medvirkede 1885 ved opret-telsen af en skytteforening 1 Lønborg, og i en meget lang aarrække Var han kasserer og regn-skabsfører for Verne-engene, og disses interessenter rejste en mindesten paa hans grav paa Lønborg kirkegaard.
(Uddrag af Slægtsbog over Palle Christensen Fløe og hustru Margrethe Christensdatters forfædre og efterkommere).

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Folketælling. Fkt-1850; Rind - Kaallund; 141; Gaard
648; Peder Nielsen; m; 69; enke; Her i Sognet; ; huusfader, som af gaardmanden forsørges
649; Søren Pallesen Fløe; m; 40; gift; Her i Sognet; ; Gaardmand, Huusfader
650; Ane Pedersdatter; k; 43; gift; Her i Sognet; ; hans Kone
651; Palle Sørensen; m; 10; ugift; Her i Sognet; ; deres Barn
652; Peder Sørensen; m; 8; ugift; Her i Sognet; ; deres Barn
653; Karen Sørensen; k; 3; ugift; Her i Sognet; ; deres Barn
654; Karen Marie Jacobsen; k; 20; ugift; Her i Sognet; ; Tjenestepige
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia