Jacob Stage
(Omkr 1480-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Marine Jensdatter Borre

Jacob Stage

  • Født: Omkr 1480, Nordjylland?
  • Ægteskab: Marine Jensdatter Borre
  • Død: Ribe
Billede

punkttegn  Notater:

Det er blevet skrevet mange steder at Jacob formentlig var svensk adelsmand i Thy.
Men allerede i 1441 nævnes i et skrift fra købmandsgildet "Guds Legems Laug" i Ålborg Claus Staghe og Hans Staghe. Så mon ikke Jacob har været efterkommer af en af dem?

Jacob var gift med Marie Borre, og det eneste barn i ægteskabet som vi har kendskab til er Søren Jacobsen Stage, der blev født i 1509.
Ved Sørens fødsel boede Jacob og hustruen stadig i Thy, og det gjorde de også i 1542, men på et tidspunkt derefter, er de flyttet til Ribe, hvor Jacob Stage blev forstander for Helligåndshuset.

Netop i 1542, førte han, ifølge et dokument, der er gengivet i "Tegnelser over alle lande", proces mod herremanden Niels Vinter, der ejedede herregården Nandrup i Flade sogn på Nord-Mors.
Det drejede sig om "det gotz, som han tog ephter her Anders", hvilket må have været sognepræsten i Flade, Hr. Anders Olufsen, og hvorom der var faldet dom ved landstinget i Viborg.
Landstinget havde givet herremanden ret.
Nu appelerede Jacob Stage sagen til konge og rigsråd, men hvorfor han blandede sig og hvordan den endte, vides ikke.

Ikke alle i Ribe var lige gunstigt stemt for den gode Jacob.
Den 30. juni 1576 krævede han på Tinget et vidnesbyrd af 24 udmeldte mænd og af alle andre tilstedeværende, "Om det var noget vitterligt, at han havde taget noget stikpenge eller anden Smugesæt for Ret eller have forurettet nogen, siden han blev Borgmester og fik befaling af Kongelig Majestæt; han ville da holde dem Fod og give 4 Penge for 1".
Alle på Tinget gav ham det bedste vidnesbyrd.
Hvem det var, der havde fremsat disse beskyldninger imod ham vides ikke.


Angående Jacob Stages oprindelse skriver J. C. Bloch (biskop i Ribe omk. 1765) i den fynske gejstligheds historie, som nu findes på Universitetsbiblioteket i København:
"Jacob Stage nedstammer fra en svensk adelsslægt, men blev fordrevet fra sit fædreland, fordi han under en krig, enten under kong Hans eller Christian den 2., havde stået på den danske konges side.

Nu viser det sig, at iflg. "svenska adelns ættetavler" er der ingen adelsslægt Stage (Stake) i Sverige før efter reformationen, da blev der flere af dem. Men biskop Bloch skrev vel ikke helt hen i det blå, så sagen er vel ganske enkelt den, at Jacob Stage kom fra en familie i Sverige, som senere blev adlet. Så var han jo af adelsslægt, omend han ikke selv var adelig.

Under unionskrigen 1497 blev den svenske ærkebisp "Jacob" Ulfsson indesluttet på sin borg "Staket", fordi "han stod på den danske konges side". Og det kunne jo godt lyde, som det var "vores" Jacob, der var tale om.

Andre mener, at Jacob Stage i stedet var af den holstenske slægt Stake, Stacke. I denne familie fandtes der 1240 en German de Stache, og 1329 nævntes Marquar og Johan Stache. Denne familie kan følges op til 1553.


Billede

Jacob blev gift med Marine Jensdatter Borre, datter af Jens Borre til Ejerslev og Ukendt. (Marine Jensdatter Borre blev født omkring 1480 i Thy.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia