Thyge Christensen
(Omkr 1690-1742)
Mette Madsdatter
Mads Christensen Møller
(Omkr 1718-1791)
Birgithe Sofie Thygesdatter
(1720-1780)
Thyge Madsen
(1746-1818)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Mette Kirstine Christensdatter

Thyge Madsen

  • Født: 23 Mar. 1746, Egeris Mølle, Nr. Vium sogn
  • Døbt: 27 Mar. 1746, Nr. Vium
  • Ægteskab: Mette Kirstine Christensdatter den 14 Sep. 1781 i Nr. Vium sogn
  • Død: 9 Maj 1818, Egeris Mølle, Nr. Vium sogn i en alder af 72 år
  • Begravet: 18 Maj 1818, Nr. Vium
Billede

punkttegn  Notater:

Thyge Madsen fik d. 23. april 1772 fæstebrev på ejendommen i Egeris.
Fæstebrevet er indført i Bølling Herreds skøde- og pantebog nr. 1 side 8-9 og lyder som følger:

Kjender mig underskrevne at have Stæd og fæste til Thyge Madsen, Egeris Mølle, som hans Fader paabor og godvillig for hannem afstaar formedelst hans Svaghed og Alderdom, derimod skal Sønnen Thyge Madsen være forbunden og forpligtet til at forsørge hans Forældre til deres Døde Dag med fornøden Føde, Klæder og hvad som fornøden kan være til deres sidste Ende, og et Skikkeligt Jordefærd efter Vilkaar og Taalelighed, skulde det saaledes indfalde, at sønnen Thyge Madsen skulde ved Døden afgaa før hans Forældre, da bør den, der Møllen ejer og bortfæster, at iagttage, at Thyge Madsens Forældre nyder deres Ophold af bemeldte Egeris Mølle til deres Døde Bag, hvilken Mølle med sine Rette tilliggende som Faderen før ham haft have af Ager og Eng, Tørve-grøft og Lyngslet og videre, hvad Faderen før hannem haft haver, samt hvert Fiskeri, som falder paa Graven haver Egeris Beboere ingen Lod eller Del udi. Men hvad det angaar paa Bækken, det maa Thyge Madsen have til fælles med hans Husbond, i hvad det end er og bliver uden nogen Tiltale.
Paa saadan Maade har under indbemeldte Thyge Madsen Møllen udi Fæste, og skal aarlig svare til Afgift af bemeldte Mølle til mig og Efterkommere 9 Tønder 4 Skp. tør Rug som leveres paa Møllerens Loft i 2 Terminer 11. November og 1. Maj aarlig. Item maaler ald Egeris fornøden Malen af alle Slags Korn Toldfri og holder selv ald Mølleværket ved lige baade uden og inden til, af hvad Navn nævnes kan og det i forsvarlig Stand, holder Bygningerne i god Stand lige som en anden Fæster burde. Betaler selv den paabudne ekstra Skat samt Familie og Folkeskat af de Personer, som opholder sig i Møllen. Den, som Egeris beboer og er Ejeren og Hosbonde for Møllen, bør og at holde god Hegning og Orden. Desforuden er der et Stykke Eng til Møllen, som kaldes Møllerens Kjær, som er ganske skør Bund og bør være fri for Drift. For Resten skal du rette dig efter hans kgl. Lov endog at gøre din Pligt ved Møllen for dens Søgning, da skal du paa ovenmeldte Conditioner beholde Møllen din Livstid, men skulde det saaledes indfalde enten ved een eller anden Lejlighed, at nogen vilde have dig derfra mod din Vilje, og du da nylig hav-de enten lagt ny Sten om eller nye Hjul eller og, at du fandt for godt at indrette noget ved Møllen, som kunde være til Nytte og Mølleværket uvedkommende, da bør du at have din Fornøjelse deraf efter Dommermænds Skønnede.
Under min Haand og Sægl.
Egeris, den 22. April 1772. C. Thygesen, Egeris."

Thyge Madsen købte senere ejendommen til selveje. Skødet for denne han-del er indført i Bølling Herreds skøde- og pantebog nr. 1, side 8, og lyder, som følger:
"Kjender jeg underskrevne Søren Madsen Boroh af Eggeris og hermed Vit-terliggør, at jeg med fri Vilje og velberaad Hu haver solgt og Afhændet, ligesom jeg sælger fra mig og Arvinger til velagtbare Mand Thyge Madsen den mig tilhørende og af bemeldte Thyge Madsen, hidtil i fæste havende Eggeris Mølle i Nør Vium Sogn, hvoraf medfølger fra Egerisgaard 1 Fjdk. 2 Alb. Hart-korn samt 2 Agre beliggende nordvest indtil Møllerens Mark, som herefter skal følge og tilhøre Eggeris Mølle tilligemed de Møllen forhen tilliggende Ejendomme efter ny Matr. at svare af, ligesom Ejeren og Beboerne paa Egeris Mølle herefter ligesom forhen beholder fri Fægang og Tørvegrøft Lyngslet Paa Egeris Hede til Fornøden Brug, hvilken alt udi Hans Lauritsen Vium Paa Egerisgaard i Dag Meddelte Skøde er observeret. Fremdeles følger med bemeldte Egeris Mølle i dette køb de fem Skp. Rug, som forhen har været svaret aarlig Sønderup, men derfra er indkøbt efter herved følgende Skøde af Christen Thygesen Egeris den 2den Maj 1773, og som førnævnte Thyge Madsen have betalt.
Egeris d. 3. Juni 1783.

Derefter følger en erklæring om, at dette er betalt med den akkordrede købesum 988 rigsdaler og en redegørelse, der gentager en hel del af forannævnte.

Den 15. juni 1809 solgte Thyge Madsen Egeris til sønnen Mads Thygesen for 800 rigsdaler.

Thyge Madsen døde som aftægtsmand hos Mads Thygesen på Egeris Mølle.

Kilde: Slægtsbog for efterkommere efter Niels Jespersen.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Folketælling. Fkt-1787; Nørre Vium - -; 1; Eggeris Mølle
121; Tyge Madsen; m; 41; gift,1; ; ; Mand / Møller
122; Maren Kierstina Christensdatter; k; 24; gift,1; ; ; Hans kone
123; Mads Tygesen; m; 1; ugift; ; ; Barn af 1ste egteskab
124; Søren Nielsen; m; 16; ugift; ; ; Tienistefolk [tienestefolk]
125; Karen Clemendsdatter; k; 30; ugift; ; ; Tienistefolk [tienestefolk]
126; Kiersten Jensdatter; k; 11; ugift; ; ; Tienistefolk [tienestefolk]
127; Jens Nielsen; m; 7; ugift; ; ; Tienistefolk [tienestefolk]

Fkt-1801; Nørre Vium - Eggeriis Møllen; 1;
128; Tygge Madsen; m; 59; gift,1; ; ; Huusbonde / Møller
129; Mette Kirstine ??Datter; k; 39; gift,1; ; ; Hans kone
130; Mads Tyggesen; m; 15; ugift; ; ; Deres børn
131; Kirsten Tygesdatter; k; 8; ugift; ; ; Deres børn
132; Birgithe Thygesdatter; k; 1; ugift; ; ; Deres børn
133; Bodil Jacobsdatter; k; 19; ugift; ; ; Tienestepige

• Beskæftigelse: Thyge Madsen var først gårdfæster på Egeris mølle, senere selvejer samme sted.


Billede

Thyge blev gift med Mette Kirstine Christensdatter den 14 Sep. 1781 i Nr. Vium sogn. (Mette Kirstine Christensdatter blev født i 1762, døde den 7 Feb. 1822 i Egeris Mølle, Nr. Vium sogn og blev begravet den 16 Feb. 1822 i Nr. Vium.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia