pil
Johan Christian Molbech
Louise Vilhelmine Frederikke Tübell
Hieronymus Schertner
(1744-1819)
Carl Frederik Molbech
(1785-1864)
Catrine Marie Schertner
(1782-1860)
Johannes Carl Hieronymus Molbech
(1816-1900)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Amalia Pauline Hübner

Johannes Carl Hieronymus Molbech

  • Født: 5 Jun. 1816, Slagelse
  • Ægteskab: Amalia Pauline Hübner den 10 Okt. 1843 i Hillerød
  • Død: 30 Apr. 1900, Hee, Hind herred, Ringkøbing i en alder af 83 år
Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Først lærer ved Fakse skole, siden præst ved Stadil sogn og til sidst præst i Hee.

• Avisartikel. Pastor J. C. Molbech i Hee
af August F. Schmidt
I forrige Århundrede hørte Familien Molbech til en at vore Kulturslægter. Mest kendt er Molbech'erne var Historikeren C. Molbech, der har efterladt sig et overordentlig stort Forfatterskab. I nutiden er hans Søn Chr. K. Molbech velsagtens mere kendt idet han har oversat Dantes Guddommelige Komedie og skrevet Skuespillet Ambrosius. En søn af ham O.C. Molbech, er kendt som Forfatter til værdifulde Bøger om Indianerne.
En Broder til gamle C. Molbech var Carl Fr. Molbech (1785\emdash l864), der var, titulær Professor og Lektor i Græsk og Litteratur ved Sorø Akademi Han var gift med Cathrine Marie Schertner. I deres Ægteskab fødtes d 6. Juni 1816 en Søn, der fik Navnet Johan Carl Hieronymus Molbech. Denne Søn blev Student fra Frederiksborg Latinskole 1836 og i 1843 tog han Teologisk Embedseksamen med 2. Karakter. Den 28. Juni 1843 blev han Lærer i Fakse i Sydsjælland og den 10. Oktbr. 1848 viedes han til sit Søskendebarn Amalie Pouline Hübner, født 26. Decbr. 1820. Brylluppet fandt Sted I Hørlev. Hun var Datter al Amtstuefuldmægtig i Hillerød Hans Chr. Hübner og hustru Pouline Schertner.

Efter at have virket ved Skolevæsenet en række År søgte Johan C. H. Molbech præstekald. Han blev kaldet til Stadil-Thim Pastorat den 8. Maj 1860 og blev ordineret i Stadil Kirke den 20. Juni 1860, da Biskop Daugaard i Ribe mente, det vilde være til Opbyggelse for Menigheden, om Ordinationen foregik der.

I Stadil-Thim Sogne virkede Pastor Molbech til 1868, da han dette Års 29. Decbr. udnævntes til Præst for Hee-No Kald. Her forblev han Resten af sin Tid. Det var ikke mindst ved J. C. H. Molbechs bestræbelser at No udskiltes fra Hee Sogn ved kongelig Resolution af 30. Marts 1878; i kommunal Henseende udskiltes det fra Forbindelsen med dette i 1911. Molbech var også ivrig for at få bygget en Kirke i No, hvor der alt i Middelalderen havde ligget en Kirke. Den 1. April (1. Påskedag) 1877 nedlagde Molbech Grundstenen til No Kirke, der med sit Tårn, sine røde Mure og sin romanske Stil er en Pryd for. Egnen. No Kirkes Altermaleri (Christus på Korset) er udført al den betydelige Maler Jens Hansen-Aarslev (1847\emdash 1928), med hvem Molbech vekslede Breve, hvad man hen se nærmere om i det store Værk, der i 1942 udkom om den talentfulde Maler, hvis Levnedsløb desværre blev temmelig tragisk.
Pastor Molbech var en original Personlighed, I alle Henseender af den gamle Skole og i politisk Henseende meget konservativ hvilket til Tider kunde fremkalde alvorlig Uoverensstemmelse mellem ham og Sognebeboerne, men desuagtet vedblev han at stå I et godt Forhold til dem og var almindelig afholdt. Der var over Pastor Molbechs Skikkelse og Fremtræden noget, der henledte Tanken på de gamle Kæmper fra Sagatiden; han var Friluftsmand, hårdfør og stærk. Barsk og streng kunde han være, men også vennesæl og mild. Han stod som Tilhænger af det gamle regime skarpt fordømmende overfor den ny Tid med dens Frihedsideer, men var dog Ingenlunde uden forståelse for det bedste i Tiden. Der kunde undertiden være noget stødende i Pastor Molbechs Forkyndelse men Folk, der fik ham rigtig lært at kende, fik snart at mærke, et han havde et mildt og blidt Sindelag. Han var tillige en trofast Embedsbroder, der aldrig svigtede ved Møder og Sammenkomster..

Molbech gik af som præst den 30. Novbr. 1895. Han blev, som Pensionist boende i Hee, hvor han døde at Lungebetændelse den 30. April 1900. Hans Hustru var gået bort den 2. Novbr. 1898.

I Fakse fødtes der den 20. April 1857 Molbech en Datter, der fik Navnet Marie Petra Molbech. Hun kom senere i Hee til at kende den med hende jævnaldrende Lærersøn Leonard Abel Pedersen, født 2. April 1857 i Hee, Søn af Peder Christian Pedersen (1821\emdash 1895), der var Lærer i Hee 1847\emdash 1892, og Hustru Caroline Madsen Lund (1827\emdash 1907).

Leonard Abel Pedersen tog Lærereksamen fra Skaarup Seminarium 1878. Han blev derefter Hjælpelærer I Helligkilde i Thy og i Veflinge på Fyn. Den 25. April 1883 blev han gift med Marie Petra Molbech. Det nygifte Par fik deres Hjem i Lind (Rind Sogn) ved Herning. Her var Leonard Pedersen i 1883 blevet kaldet til Lærer og Kirkesanger. Hans Formand I Embedet var Jens Chr. Jensen Hasseriis, Fader til Frode Hasseriis, der er Lærer ved Askov Højskole. Det var til en omtrent ny Skole, Leonard Pedersen og hans unge Hustru kunde flytte idet Lind fik ny Skolebygning i 1881, \emdash og senere I 1916.

Lærer Pedersen, der sang godt, døde i sit Embede den 15. Marts 1923. Hans Hustru var død i Oktober 1920.

En Søn at dette Lærerpar, Harald Molbech Pedersen, er Gaardejer i Holing. Hane Hustru er Elisabeth Terkelsen, Datter af nu afd. Valgmenighedspræst Enevold Terkelsen, Herning.

Da P. Storgaard Pedersen ingen Oplysninger giver i sin bog om Hind Herred vedr. Pastor Molbech i Hee, har jeg ment, det kunde være passende at fremkomme med nogle Enkeltheder om denne Præst, hans Familieforbindelser og nærmeste Efterslægt i Lind og Holing ved Herning.
August F. Schmidt


Billede

Johannes blev gift med Amalia Pauline Hübner den 10 Okt. 1843 i Hillerød. (Amalia Pauline Hübner blev født den 20 Dec. 1820 og døde den 2 Nov. 1898 i Hee.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia