pil pil pil pil
Mads Jensen Rahbæk
(1735-1803)
Maren Vistisdatter Rahbæk
(1735-)
Mathias Lauritzen Beck
(1721-1789)
Elisabeth Henriksdatter Wederkinch
(1732-1807)
Mads Madsen Rahbæk
(1774-1839)
Else Beck
(1766-1849)
Mads Madsen Rahbæk
(1806-Ca. 1865)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Mette Kathrine Jensdatter

Mads Madsen Rahbæk

  • Født: 1806
  • Ægteskab: Mette Kathrine Jensdatter
  • Død: Ca. 1865, Gaasdal i en alder af ca. 59 år
Billede

punkttegn  Notater:

Mads Madsen Rahbæk overtog Ahlergaard i Borris i 1830.
I 1859 solgte han imidlertid gården til en Jens Thomsen, hvorved en ny slægt kom til.

Mads og Mette Kathrine flyttede derefter til St. Gaasdal, hvor begge døde i en alder af 57 og 59 år.


Skødet, der blev udfærdiget, da Mads solgte gården til Jens Thomsen, er gengivet herunder:

Skøde
Undertegnede Mads Rahbæk til Ahlergaard i Borris tilstaar og herved vitterligør til Jens Thomsen af Aadum, at have solgt og afhændet følgende mig efter Skøde tinglyst 18. December 1850 tilhørende Ejendomme, nemlig:
1) Gaard Parcellen Matr. Nr. I a af min med Indenrigsministeriets Tilladelse udstykkede Gaard Ahlergaard i Borris med Bygninger og Ejendomme af Hartkort gl. Matr. 4 Tdr. 2 Fjdk. 1/4A1b. gl. Skat 30 Rdl. 83 Skill. med andel i Matr. Nr. 94.
2) Matr. Nr. 96 Skjern Mærsk, ligeledes med Indenrigsministeriets Tilladelse udstykket fra ovenmeldte Gaard af Hartkorn ny Matr. 1 Td. 3 Fjdk. 1/4A1b. gl. Skat 8 Mark 52 Skill., og bemærkes det, at hvis denne Ejendom sælges fra Gaarden, der da skal følge til Bebyggelse inden 2 Aar og under 300 Alens afstand beliggende Ejendom.
3) Den under Nr. I nævnte Ejendoms anpart Konge- Korn og Qvægtiende alt for Købesum 6000 Rd. Skriver Seks Tusinde Rigsdaler rede Sølv. Og da denne Købesum er berigtiget saa skøder og overdrager herved fornævnte Jens Thomsen de omtalte ham solgte Ejendomme med al dens rette Tilliggende og Tilhørende og med alle de Rettigheder og Herligheder samt Byrder og Forpligtelser som mit og andre og tilhørt og saaledes som jeg har paa den nævnte Gaard samme under Hjemmets Ansvar efter Loven.
Det bemærkes at Indenrigsministeriets Tilladelse til Udstykning er tiltraadt 12. Juni 1849.
Til Bekræftelse under min Haand
Ahlergaard
Mads Rahbæk
Jens Thomsen
Til vitterlighed
Johann Jacobsen
Christen Nielsen Debelmose
i Henhold til Amtsvejinspektoratets Udstyknings Approbation af 12. Juni 1849 hvorved de herved afhændede Parceller staar anført med Hartkorn saaledes:
Matr. Nr. I a Hovedparcellen med 94: 4 Td. 2 Sk. 1/4A1b.
Matr. Nr. 96 Skjern Mærsk 1 Td. 3 Sk. 1/4A1b.
I alt Hartkorn 5 Td. 1 Sk. 1 Fik. 11/2A1b.
Gl. Skat 39 Rdl. 39 Skill.
Ringkjøbing Amtsstue 9. Januar 1852
Schulin
Læst i Bølling Nørre Herreds Ret 22. Januar 1852

(Kilde: http://www.paspa.dk/Orten/Familien%20Anders%20Peder%20Andersen%20og%20hustru%20Ane%20Marie%20Jacobsen.htm).

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Folketælling. Fkt-1834; Sønder Borris - -; 1; En gaard, Ahlergaard
534; Mads Madsen Rahbech; m; 28; gift; ; ; Gaardmand
535; Mette Chatrine Jensdatter; k; 31; gift; ; ; Hans kone
536; Mads Madsen Rahbek; m; 2; ugift; ; ; Deres børn
537; Jens Madsen Rahbech; m; 1; ugift; ; ; Deres børn
538; Else Rahr; k; 69; gift; ; ; Aftægtsfolk
539; Mads Madsen Rahbech; m; 62; gift; ; ; Aftægtsfolk
540; Mads Jensen; m; 32; ugift; ; ; Tjenestefolk
541; Rasmus Rahbech; m; 27; ugift; ; ; Tjenestefolk
542; Claus Pedersen; m; 34; ugift; ; ; Tjenestefolk
543; Mads Pedersen; m; 34; ugift; ; ; Tjenestefolk
544; Sørren Karstensen; m; 16; ugift; ; ; Tjenestefolk
545; Laurids Pedersen; m; 14; ugift; ; ; Tjenestefolk
546; Sidsel Christensdatter; k; 23; ugift; ; ; Tjenestefolk
547; Karen Larsdatter; k; 26; ugift; ; ; Tjenestefolk
548; Karen Jacobsdatter; k; 17; ugift; ; ; Tjenestefolk
549; Catrine Rahbech; k; 25; ugift; ; ; Gaardens eiers søster

Fkt-1840; Sønder Borris - Ahlergaard; 83454; En gaard
497; Mads Rahbek; m; 34; gift; ; ; Gaardmand
498; Mette Catrine Jensen; k; 37; gift; ; ; Hans kone
499; Mads Rabek; m; 8; ugift; ; ; Deres børn
500; Jens Rahbek; m; 7; ugift; ; ; Deres børn
501; Mathias Christensen Rahbek; m; 4; ugift; ; ; Deres børn
502; Else Rahbek; k; 1; ugift; ; ; Deres børn
503; Else Rahbek; k; 74; enke; ; ; Huusfaderens moder, der af ham forsørges
504; Rasmus Rahbek; m; 33; ugift; ; ; Huusfaderens broder, handelsmand
505; Søren Carstensen; m; 21; ugift; ; ; Tjenestefolk
506; Anders Rasmusen; m; 21; ugift; ; ; Tjenestefolk
507; Niels Jensen; m; 26; ugift; ; ; Tjenestefolk
508; Ane Katrine Thomasdatter; k; 25; ugift; ; ; Tjenestefolk
509; Mette Kirstine Pedersdatter; k; 21; ugift; ; ; Tjenestefolk
510; Ane Katrine Knudsdatter; k; 18; ugift; ; ; Tjenestefolk
511; Niels Corneliusen; m; 32; ugift; ; ; Almisselem

Fkt-1845; Sønder Borris - Lindvig Bye; 1; En gaard
251; Mads Rahbek; m; 39; gift; Her i sognet [Sønder Borris Sogn], Ringkøbing Amt; ; Gaardmand
252; Mette Cathrine Jensen; k; 42; gift; Do [Sønder Borris Sogn, Ringkøbing Amt]; ; Hans kone
253; Mads Rahbek; m; 13; -; Do [Sønder Borris Sogn, Ringkøbing Amt]; ; Deres børn
254; Jens Rahbek; m; 12; -; Do [Sønder Borris Sogn, Ringkøbing Amt]; ; Deres børn
255; Mathias Christian Rahbek; m; 9; -; Do [Sønder Borris Sogn, Ringkøbing Amt]; ; Deres børn
256; Else Rahbek; k; 6; -; Do [Sønder Borris Sogn, Ringkøbing Amt]; ; Deres børn
257; Mariane Rahbek; k; 3; -; Do [Sønder Borris Sogn, Ringkøbing Amt]; ; Deres børn
258; Else Bæch; k; 80; enke; Sneested?? Sogn, Frederiksborg Amt; ; Huusfaders moder, der af ham forsørges
259; Lars Jacobsen; m; 27; ugift; Vorgod Sogn, Ringkøbing Amt; ; Tjenestefolkene
260; Peder Mathiasen; m; 19; ugift; Ølgaard Sogn, Ribe Amt [Ølgod Sogn??]; ; Tjenestefolkene
261; Peder Pedersen; m; 21; ugift; Her i sognet [Sønder Borris Sogn], Ringkøbing Amt; ; Tjenestefolkene
262; Lene Iversdatter; k; 25; ugift; Do [Sønder Borris Sogn, Ringkøbing Amt]; ; Tjenestefolkene
263; Bodil Hansdatter; k; 17; ugift; Lem Sogn [Sønder Lem], Ringkøbing Amt; ; Tjenestefolkene


Billede

Mads blev gift med Mette Kathrine Jensdatter. (Mette Kathrine Jensdatter blev født omkring 1803 i Aagaard, Borris.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia