Anders
Karsten Andersen
(-1633)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Marine Lauridsdatter

Karsten Andersen

  • Ægteskab: Marine Lauridsdatter før 1624
  • Død: Jul. 1633
Billede

punkttegn  Notater:

Karsten Andersen blev Marines anden ægtemand.
Hvornår de blev gift er uklart, men det var før 1624 at dømme efter hans regnskab for 1624 i hans skifte d. 21. august 1633.
Hvor han stammede fra er ligeledes uklart, men det fremgår af skiftet og tingbogen, at hans broder var kaptajn Laurids Andersen på Mølhave i Skannerup sogn i Gjern herred og søsteren var Karen Andersdatter i Tønder.

Han var slotsfoged på Ålborghus, og senere rådmand fra 29. august 1632 i Ålborg.
Karsten Andersen drev også en omfattende handel med omegnens bønder. Det synes som om han er trådt ind og har videreført Hans Vandels forretning.
Det må nok være ham, der i fastelavn 1617 bliver optaget i Guds Legems Lav med stillingsbetegnelsen underskriver (C. Klitgaard, 1920, side 341).

Som kuriosum kan nævnes, at Karsten Andersen antagelig i året før sin død har været fuglekonge, idet der i boet findes "een sølf forgylt papegøy fugell med Lengki, Som tilkomer giilden, Som S. Karsten Andersen schal Haffue Affschiøet. Huerfor Arffuingen efter gamel viis och gildens vedtegt schal Haffue en foræring".
Fuglen findes endnu i boet efter Maren Lauridsdatter og tildeles hendes søn Jens. Den vejer 14 lod og vurderes til 10½ daler "som gildet schal betale och løse den".
Karsten Andersen var kirkeværge ved Vor Frue Kirke i 1633.

Karsten Andersen havde siden 17 august 1726 haft kronens part af korntienen af Sundby sogn. Denne overgik efter hans død til Marine.
Han døde i juli 1633. Med betaling for hans begravelse og klokkeringning blev der betalt d. 20. september 1633 "for nedsættelse i hans egen grav" i Vor Frue Kirke.

Kilde: Larsen, Ejnar C. Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe 1995 1995, nr. 1 S. 31-85.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Slotsfoged på Ålborghus. Fra 29. august 1632 rådmand i Ålborg.


Billede

Karsten blev gift med Marine Lauridsdatter, datter af Laurids Thøgersen og Ingeborg Lambertsdatter, før 1624. (Marine Lauridsdatter blev født omkring 1677 i Ribe, døbt i Ribe, døde den 25 Okt. 1640 i Ålborg og blev begravet i Nov. 1640 i Ålborg.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia