pil pil
Niels Nielsen Bang
(1532-1608)
Cathrine Knudsdatter
(-1606)
Niels Hansen Bang
(Omkr 1555-Omkr 1648)
Hans Nielsen Bang
(Omkr 1570-1636)
Maren Nielsdatter Bang
(Omkr 1590-Omkr 1660)
Niels Hansen Bang
(1614-1676)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Anna Hansdatter Chulenbrun

Niels Hansen Bang

  • Født: 3 Aug. 1614, Klint præstegård, Klinte sogn, Skam herred, Odense amt
  • Ægteskab: Anna Hansdatter Chulenbrun den 18 Jul. 1641
  • Død: 17 Okt. 1676, Odense i en alder af 62 år
Billede

punkttegn  Notater:

Niels Hansen Bang blev Opdraget hjemme og kom derefter i Odense Skole..Den 4. Maj 1694 blev han indskrevet ved Universitetet, hvor han fik sit Søskendebarn, Professor Thom. Bang, til Præceptor. Han fortsatte derefter sine Studier i Nederlandene, og under et Ophold i Franecher holdt han en græsk Tale "om Historien", der udkom samme Steds i 1638 med græsk og latinsk Tekst. I 1639 blev han under et Besøg hos Biskop Hans Mikkelsen i Odense kaldet til Kapellan i Dalum og Sanderum hos Præsten Poul Middelfart i 1641 tog han Magistergraden, og i 1645 forfremmedes han til Sognepræst. I 1663 blev han udnævnt til Biskop over Fyns Stift, og i 1568 tog han desuden Doktorgraden.
Niels Hansen Bang viste stor Omhu for Stiftets Gejstlighed, og paa hans Opfordring oprettedes der i 1665 en gejstlig Enkekasse ved frivilligt Sammenskud fra alle Præsterne i Stiftet. I 167o blev han kaldet til København for i Forening med Universitetets Professorer og flere andre Gejstlige at forhandle om Oprettelsen af en almindelig Kirkedomstol og om fælles Kirkeret for alle Lutheranere, hvilke to Forslag dog ikke gennemførtes, og i 1674 indkaldtes han tillige med Landets øvrige Biskopper for at deltage i Forhandlingerne om Udarbejdelsen af Danske Lovs 2. Bog.
Skønt Niels Hansen Bang endnu ikke følte sig trykket af sin Alder og fuldt ud kunde varetage Embedet, maatte han dog finde sig i, at Christian V i 1672 gjorde Hofprædikanten Rudolph Moth, der var faldet i Unaade, til Provst i Odense og Vicebiskop over Fyns Stift. -at Forholdet de to imellem ikke har været særlig godt, fremgaar bl.a. af en kongelig Skrivelse, dateret d. 18. Juli 1673, i hvilken det meddeltes Rudolph Moth, at han ikke maatte befatte sig med Niels Hansen Bangs Forretninger, saalænge denne kunda forestaa dem forsvarligt, men at han kun maatte passe sit Kald som Sognepræst. Disse Tilstande varede dog ikke længe, idet Rudolph Moth allerede døde 1675.
Niels Hansen Bang, der foruden ovennævnte græske Tale kun har udgivet 2 Ligprædikener, ejede en Del Huse i Odense, saaledes bl.a. Ejendommen Vestergade Nr. 17 og -Ejendonmen Mageløs, der laa Vestergade Nr. 72. Sidstnævnte Ejendom beboedes iøvrigt ved Taksationen i 1683 af Niels Hansen Bangs Enke, og den blev da vurderet til 38o Rdlr. Endvidere var Niels Hansen Bang fra 1668 -Ejer af Herregaarden Hollufgaard med tilhørende Mølle, der stod til Hartkorn 36 Tdr. Dette Gods afstod han Aaret før sin Død, nemlig i 1675, til Svigersønnen Jens Erichsen Vestengaard.


Kilde: www.paspa.dk

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Uddannelse: Indskrevet ved universitetet 4 maj 1634. Fortsatte sine studier i Nederlandene.


Billede

Niels blev gift med Anna Hansdatter Chulenbrun, datter af Hans Nielsen Chulenbrun og Maren Povelsdatter, den 18 Jul. 1641. (Anna Hansdatter Chulenbrun blev født i 1620, døde den 18 Jul. 1688 i Odense og blev begravet den 1 Aug. 1688 i Odense.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia