Rasmus Sørensen
(-Efter 1613)
Mette Rasmusdatter
(Omkr 1600-1670)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Erik Christensen til Vestengaard

Mette Rasmusdatter

  • Født: Omkr 1600
  • Ægteskab: Erik Christensen til Vestengaard
  • Død: 1670 i en alder af ca. 70 år
Billede

punkttegn  Notater:

I Sognepræsten Lodvig Stouds Bog: Jens Erichsen, hans Liig-Begiengelse, fortælles det, at Sønnen Jens Erichsen Westengaard var født "af fornemme Christelige Erlige og Ægte Forældre hans Fader var Erlig ,,Agtbahr og Fornemme Mand Erich Christensøn Moderen den Erlig Dydig og Gudfrygtige Quinde Mette Rasmus datter begge udi Herren saligen hensovede.
Eftersom disse Christelige og Gudfrygtige Forældre vel viste den Naturlige Erlige Fødsel ey at være nock til Saligheds Stand at naa og nyde hos Gud i Himmelen og til et Dydefuld Lefnet at føre iblant Menniskene paa Jorden med mindre der paa følgende en Gudelig Omfødsel og Christelig Opfødsel.
Haver de strax efter at de med denne deris Unge Søn vare af den Naadefulde Gud begavede først været omhyggelige for at lade hannem komme til Christum og den Gud som dennem med hannem ved den Legemlig Fødsel hafde velsignet igien ved den Aandelig Igienfødsel ved Vand=Badet i Ordet at opofre at hand der ved kunde bekomne det rette Lif i Gud blive et Lem i den Christen Kircke og en Arving til det Evige Lif udi Himmelen.
Siden haver de som Christelige Forældre haft flittig Omhu for hannem at hand af Ungdommen op udi Guds Frygt til Dyd og Ære kunde opdragis og ladet hannem lære at læse skrive og regne er hand saa hiemme hos sine kiere Forældre forbleven indtil Gud ved den Timelige Død hans Salig Fader bortkallede Ånno 1652.
Afskrift fra slægtsbogen "Anetavle for Andreas Nicolajsen og Anania Nielsdatter.
Kilde: www.paspa.dk


Billede

Mette blev gift med Erik Christensen til Vestengaard. (Erik Christensen til Vestengaard blev født omkring 1600 og døbt i 1652.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia