Christen Andersen Dalsgaard
Mads Christensen Dalsgaard
(1804-1892)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Mette Marie Jensdatter

2. Else Marie Bertelsdatter

Mads Christensen Dalsgaard

  • Født: 1804, Dalsgaard, Skals sogn
  • Døbt: 27 Apr. 1804, Skals kirke
  • Ægteskab (1): Mette Marie Jensdatter den 1 Maj 1831 i Skals kirke
  • Parforhold (2): Else Marie Bertelsdatter den 19 Sep. 1847 i Skals kirke
  • Død: 11 Feb. 1892, Dalsgaard, Skals sogn i en alder af 88 år
  • Begravet: 11 Feb. 1892, Skals
Billede

punkttegn  Notater:

Mads fik ved skøde af 19. juni 1831 Dalsgård overdragget fra sin far.
Købesummen var 400 rdl. samt aftægt.
Købesummen blev erlagt ved udstedelse af en panteobligation på 400 rdl. til Peder Skous enke i Sundstrup.

Den i anledning af overdragelsen udstedte aftægtskontrakt kan ses på siden om faderen.

D. 28. juni 1847 blev der påbegyndt skifte efter Mette Marie Jensdatter.
Skiftet blev afholdt i overværelse af sognefogeden Christen Møller og gårdmand Niels Jensen Mortensen, begge af Skals.

Foruden enkemanden efterlod den afdøde sig arvingerne:
Inger Marie (15 år)
Christen Madsen (13 år)
Ane (10 år)
Ane Kirstine (8 år)
Jens (5 år)
Hans Christian (1 år)

Som formynder for de umyndige børn blev antaget den afdødes broder Peder Jensen, udflyttergårdmand på Skals Mark.
Vidner og vurderingsmænd satte besætningen og avisredskaber til 566 rdlr. , mens indboet blev vurderet til 118 rdlr. Gården, der stod for hartkorn 6 tdr. 3 fjdk., nyt hartkorn 5 tdr. 7 skp., blev ansat til 3ooo rdlr., og boets samlede værdi beløb sig så til 3684 rdl.

Enkemanden angav at have følgende gæld: til gårdmand Jens Skou i Smidstrup 400 rdl,, til skolelærer Poulsen i Vinkel skyldes 200 rdl., og gårdmand Christen Christensen i Smidstrup havde et tilgodehavende på 100 rdl.

En aftægtskontrakt af 20. oktober 183o til ejerens svigerfar blev ansat til 239 rdl. 1 mark. Den afdødes begravelse havde kostet 50 rdl., hvilket i alt gav en samlet udgift på 989 rdl. 1 mark.

Herefter opgjorde man de samlede indtægter til 3684 rdl., der fradraget udgifterne 989 rdl. 1 mark gav et nettooverskud på 2614 rdl. 4 mark 8 4/5 sk. Her­af fik enkemanden tillagt 1307 rdl. 2 mark 4 2/5 sk., og et lige så stort beløb blev delt mellem børnene, således at hver af døtrene skulle have 118 rdl. 1 mark 8 52/55 sk., mens sønnerne skulle have 236 rdl. 3 mark 1 49/55 sk.

Herefter hedder det: "Enkemanden erklærede at han af Kjærlighed til sine Børn vilde forhøje Sønnernes Arv til 300 Rdlr. samt og give hver af dem en Halv­kiste til 6 Rdl. og hver en Frakke til 10 Rdl., ligesom han ville tillægge hver af Døtrene en Dragkiste til 12 Rdlr., et Sengested til 50 Rdl. samt frit Bryllup til 3o Rdlr. og en Ko og 4 Faar sat til 37 Rdl."

Det tilføjes yderligere, at datteren Inger Marie er svagelig og "muligen ikke bliver i Stand til ved Arbejdsfortjeneste at kunne ernære sig, saa skal hun i saa tilfælde istedetfor den hende tillagde Mødrenearv, samt hvad der endvidere af hendes Fader er tilstaaet have Ret til at fordre, saalænge hun er svagelig og for­bliver i ugift Stand fri Bopæl i Aftægtshuset, der af Gaardens Eier skal holdes for­svarlig vedlige i beboelig Stand samt aarlig 2 Tdr. Rug, Td. Byg, 2 Rdl. i Penge, 2 Lispund fersk Flæsk, 1 Lispund Ost, 1/2 Lispund Smør, 4 Snese Æg, 1 Potte Mælk daglig, Græs og Foder til to Faar og beholder hun Ynglen af samme til sin Hushold­ning, 2 Tdr. Kartofler samt 12 Læsser Skudtørv."

Såfremt nogen af de andre børn skulle forblive ugifte og tillige så svagelige, at de ikke selv kunne erhverve sig de fornødne, da skulle de i så tilfælde nyde sam­me ret for deres arv, såfremt de måtte ønske det. I så fald skulle de være fælles om boligen i aftægtshuset.

De tillagte arvelodder skulle forrentes fra sønnernes 18. år og døtrenes 20. år, eller hvis døtrene forinden skulle blive gift, da fra bryllupsdagen at regne. Skulle børnene få lyst til at forlade fædrenehjemmet, skulle de til enhver tid have ret til at fordre, hvad enkemanden foruden deres arv havde tillagt dem.

Arveloddernes samlede beløb blev inddraget til bestyrelse under Rinds Her­reds Overformynderi, og der vil blive givet børnene sikkerhed i stervbogården med ind- og udbo samt besætning næst efter den påhvilende pantegæld.
Enkemanden forpligtede sig til "forsvarligen" at opdrage sine børn og tilsvare al på boet hvilende gæld, hvorefter skiftet blev sluttet.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Dåb, 22 Mar. 1804, Skals. 22 Marts 1804 døbt Chresten Andersen Dahlsgaard af Schaltz hans nyefødte Drengebarn Mads kaldet. Hiemmedøbt i Daabspagten d. 27. April, Baaret af Christen Holmgaards Kone i Holmgaard, testes: Søren Nielsen, Hans Jensen og Villum Pedersen af Schaltz".

• Folketælling. Fkt-1845; Skals - Skals; 53; en gaard
291; Mads Christensen Dalsgaard; ; 41 [født 23/3-1; gift; Skals sogn; ; gaardmand [matr. 36]
292; Mette Jensdatter; ; 38 [født 8/6-18; gift; Skals sogn; ; gaardmand [datter af Jens Pedersen Store, døbt Mette Marie 8/6-1807.]
293; Christen Madsen; ; 31 [24/12-1833]; ugift; Skals sogn; ; søn
294; Jens Madsen; ; 4 [født 2/1-184; ugift; Skals sogn; ; søn
295; Inger Marie Madsdatter; ; 14 [født 4/1-18; ugift; Skals sogn; ; datter
296; Ane Madsdatter; ; 9 [født 29/7 18; ugift; Skals sogn; ; datter
297; Ane Kirstine Madsdatter; ; 6 [født 13/9-18; ugift; Skals sogn; ; datter
298; Jørgen Pedersen; ; 24 [født 18/7-1; ugift; Skals sogn; ; tjenestekarl
299; Else Marie Bertelsdatter; ; 24 [født 9/10-1; ugift; Skals sogn; ; tjenestepige
300; Christen Andersen Dalsgaard; ; 84; gift; Asmildkloster; ; aftægtsmand [Christen var gift 2 gange: 1]Inger Marie Madsdatter [1769-1814] og 2] Ane Jørgensdatter[1779-1855]]
301; Ane Jørgensdatter; ; 66 [født 1779]; gift; Asmildkloster; ; hans kone [hans anden kone [den første var Inger Marie Madsdatter, hun døde 1814]]

Viborg, Rinds, Skals, Skals Udflyttere, en Gaard, 65 F1, FT-1850
Mads Christensen, 46,Gift, Gaardmand, Huusfader *her i Sognet [Skals Sogn]
Else Marie Bertelsdatter, 29, Gift, hans Kone *her i Sognet [Skals Sogn]
Christen Madsen, 17, - deres Børn *her i Sognet [Skals Sogn]
Jens Madsen, 8, - deres Børn *her i Sognet [Skals Sogn]
Hans Christian Madsen, 5, - deres Børn *her i Sognet [Skals Sogn]
Inger Marie Madsdatter, 19, Ugift deres Børn *her i Sognet [Skals Sogn]
Ane Madsdatter, 14, - deres Børn *her i Sognet [Skals Sogn]
Mette Marie Madsdatter, 2, - deres Børn *her i Sognet [Skals Sogn]
Ane Kirstine Madsdatter, 11, - deres Børn *her i Sognet [Skals Sogn]
Christen Knudsen, 21, Ugift Tjenestefolk *her i Sognet [Skals Sogn]
Ane Nielsdatter, 21, Ugift Tjenestefolk Lynderup Sogn


Billede

Mads blev gift med Mette Marie Jensdatter den 1 Maj 1831 i Skals kirke. (Mette Marie Jensdatter blev født i 1807 i Skals sogn og døde den 13 Jun. 1847 i Skals sogn.)


Billede

Mads havde et forhold til Else Marie Bertelsdatter, datter af Bertel og Maren Sørensdatter, den 19 Sep. 1847 i Skals kirke. (Else Marie Bertelsdatter blev født den 9 Jun. 1821 i Skals sogn, døbt i Jul. 1821 i Skals kirke og døde den 8 Nov. 1858 i Skals sogn.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia