Niels Nipgaard
Anne Nielsdatter Nipgaard
(1634-1720)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Niels Andersen Lundsgaard

Anne Nielsdatter Nipgaard

  • Født: 1634, Vium sogn, Viborg
  • Ægteskab: Niels Andersen Lundsgaard
  • Død: 1720 i en alder af 86 år
Billede

punkttegn  Notater:

Anne Nipgaard er født i Viborg 1634 og var Datter af Raadmand Niels Nipgaard. Fra Landsarkivet i Viborg er det ikke lykkedes at tilvejebrige oplysninger om Niels Nipgaard, kun ved man, at han var Raadmand ca. 1650 i Viborg. Navnet Nipgaard stammer rimelig vis fra Gaarden Nipgaard i Vium sogn ved Viborg, en stor Gaard, som nu er skilt i mindst 5 Gaaarde . Anne Nipgaard er ved 20 Aars alderen gift med N.A.Lundsgaard og bleven Præstekone i Heilskov ca. 1654. Hun er lige ved de 50, da hendes Mand dør.
Af Liber daticus ses det, at hun selv har bygget Hus paa Præstegaardens Grund, hun ejede en lille Kapital foruden Pension af Embedet. Hvor længe hun har boet i Heilskov vides ikke, men af Skiftet efter hende ses, at hun var der 1699, thi det Aar har hun der underskrevet et Pantebrev til hendes søn.
I Bradpande har hun ejet 5 Boder eller Voninger, altsaa 5 smaa Huse. Bradpande laa i SortebrødreSogn, nu Søndre Sogn. Officielt er Navnet Bradpande forsvundet, men endnu lever det i Folkemunde i Viborg. 1720 den.31.Marts døde hun der 85 Aar gl. Hendes Død er ikke indført i Viborg Kirkebøger. At hun er død nævnte Aar og Dag udledes af Skiftet efter hende; det begyndte nemlig 29. April, som var 30te Dagen efter hendes Død. Skifte efter gejstlige begyndte altid 30te Dagen efter Vedkommenes Død, og Dødsdagen taltes med.
Anne Nipgaard havde en Søster, Olivia Nipgaard, som døde i Viborg 1719 som "Enke efter Velærværdige nu Sal. Mag. Kield Andersen Schieve, fordum Sognepræst til Sortebrødre Kirke udi Viborg."
Ifg. Skiftet efter Anne Nipgaard solgtes hendes 5 Boder i Bradpande ved Auktion for 100 Rigsdaler.
Efter Søsteren arvede hun 25 Rdl. i "klingende Mynt". Hendes ringe Indbo og resterende Husleje indbragte andre 25 Rdl. Men hendes Gæld var mindst lige saa stor som de 150 Rdl., Som hendes Ejendele indbragte.

Citat fra: "Slægten Lundsgaard" af Konrad Understrup.


Billede

Anne blev gift med Niels Andersen Lundsgaard, søn af Anders Christensen og Anne Røersdatter. (Niels Andersen Lundsgaard blev født i 1621 og døde i 1684.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia