Anders Christensen
(Omkr 1590-1661)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Anne Røersdatter

Anders Christensen

  • Født: Omkr 1590
  • Ægteskab: Anne Røersdatter
  • Død: 5 Aug. 1661 i en alder af ca. 71 år
Billede

punkttegn  Notater:

Lundsgaard
Fra denne Gaard stammer den Slægt, som de i 1913 udgivne Stamtavle omhandler. Der er imidlertid 2 Gaarde, men de ligger lige ind mod hinanden og kaldes altid Lundsgaard. Oprindelig har det vel nok været én Gaard, men selv de ældste Folk i Sognet har dog intet hørt derom. De to Gaarde har tilsammen en 150 Tdr. Land og ca. 8 Tdr. Hartkorn.

Det var J.P.Damgaard der i 1907 gjorde opmærksom paa, at Slægten nok stammede fra denne Gaard; snart efter blev dette bekræftet af et Epitafium, som findes i Vorde Kirske. Når man læser Indskriften paa dette, uden at kende Sagen nærmere, tror man, at Anders Christensen ejede og dyrkede denne Gaard. Ingen af Delene har været Tilfældet, han beboede den som Birkedommer eller Birkefoged.

Ved Vorde kirke laa nemlig i gamle dage et af Viborg Domkapitels vigtigste Birketing, særlig omfattende Vorde, Fiskbæk og Romlund Sogne, hvor Kapitlet havde mange Ejendomme og vistnok indbringende Fiskeri i Hjarbæk Fjord og Skals Aamunding. Ved undersøgelser i Landsarkivet i Viborg, blev det oplyst, at der i 16.og 17. Aarhundrede boede Birkedommere i Lundsgaard, flere nævnes, og man kom da på den tanke, om Anders Christensen ikke havde været Dommer ved Vorde Birketing, der står nemlig paa Epitafiet, at han var viis, og det kunne jo tyde i den Retning, og Undersøgelserne godkendte dette tilfulde.

I Viborg Bispearkiv findes Tingsvidner udstedte på Vorde Birketing af Anders Christensen.( ekspl.i "Slægten Lundsgaard"). Følger vi nu den Vej, som Birkedommer Anders Christensen i ca. 40 Aar har vandret eller redet fra Lundsgaard til Tinget ved Vorde Kirke, er første Nabo i Vest Vordegaard
(også 2 Gaarde), ved den findes en temmelig stor Voldbakke med spor af Grave omkring, i Volden er fundet Murrester af Munkesten.

Sagnet siger, at Erik Glippins Kammersvend, Rane Joensen, ejede denne Borg. Dernæst kommer Præstegaarden, som ligger i en Kløft med malerisk Udsigt over en del af Fjorden. Fra Præstegaaarden kryber Vorde by opad Bakken mod Kirken, ved denne findes intet Spor af det gamle Birketing. I et Skifte efter Conrad Lundsgaard til Lergrav 1781 nævnes foruden Vorde Kirke, som han ejede, et gammelt Skøde paa et 8 Fags Hus ved Vorde Kirke, som også var hans Ejendom, mulig har det været det Hus, hvor Birketinget holdes.

I Vorde kirke hænger et Epitafium, hvor der under billedet står: Neden for Ligger Begraffuet, Erlig viis velagt nu Salig Mand Anders Christensen, som boede oc døde i Lundsgaard, den 5. Aug: A:1661.med sin Kiere Hustru Anne Röersdatter, Som Døde den 17 Marty. Ano. 1654. Gud giffue dem en Glædelig Opstandelsze. På Maleriet ses Kristus på Korset. Til venstre for Korset ses 5 Mænd knælende med foldede Hænder, foran første Mand fra Korset et knælende Barn, og 2 knælende Børn foan anden Mand. Børnene er ikke helt små. De tre af Mændene bærer Præstedragter, de, nemlig anden og sidste Mand, bærer vist Dommerdragter.
Nr. 2 er antagelig Anders Christensen, han har ved nærmere eftersyn hvidt Hår og Skæg. Første Mand er måske Sønnen N. A. Lundsgaard, Præst i Ørslevkloster. Til højre for Korset 2 knælende Kvinder med foldede Hænder, et Svøbelsesbarn ligger paa en Madras og Pude foran første Kvinde.
Den ene Kvinde maa jo være Anne Røersdatter.

Citat fra: "Slægten Lundsgaard" af Konrad Understrup.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Birkedommer.


Billede

Anders blev gift med Anne Røersdatter. (Anne Røersdatter døde den 17 Mar. 1654.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia