Niels
Christiern Nielsen
(1460/1465-Omkr 1521)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Ukendt

Christiern Nielsen

  • Født: 1460-1465, Varde eller Ribe?
  • Ægteskab: Ukendt
  • Død: Omkr 1521 i en alder af ca. 61 år
Billede

punkttegn  Notater:

Antagelsen om, at han skulle være født i Ribe skyldes, at han sandsynligvis er bror til "Markvard Nielsen den Rige" i Ribe.

Christiern Nielsen var handelsmand og borgmester i Varde.

I kilderne møder vi ham første gang i 1504, da han d. 4. oktober betalte told af 2 "øksne" (Okser) med 4 sk..
Den 25. marts1505 betalte han i Ribe 5 mk. 12 sk.i told af 150 øksne.
Også klæde handlede han med. I oktober 1506 leverede han "1 swort leysk fore 12 r. g. " til hoffet.

Han nævnes i 1511, idet han det år fik bevilling til at måtte udføre 550 stk. øksne.
Den bevilling fik han, forbud med udførsel af kreaturer på grund af den udbrudte krig med Lübeck,
dog på den betingelse, at de skulle drives vest på, det vil sige til Holland, og at de ikke måtte komme rigets fjender til gode.

Hvornår han er blevet borgmester, vides ikke, men i 1511 var han, om end ikke borgmester, så dog i rådet, thi det år var han sammen med Marquard fra Varde på Koldinghus hos Niels Friis for at betale 15 mk. til Kronen.

Christiern nævnes som borgmester i 1519.
I 1519 udførtes ved forårsmarkedet i Ribe i alt 6.431 kreaturer.
Heraf udførte 35 mænd i Ribe de 4.324 stykker, mens 12 mænd i Varde udførte 1.284. Af disse sidste stod Christiern Nielsen alene for de 202 kreaturer, svarende til 16%.


I 1520 betalte han 5 gylden i told af 100 øksne.
I 1521 nævnes han udtrykkeligt som borgmester i Varde i Christiern II's åbne brev angående Jylland, men kort efter ser det ud til, at der er kommet en anden borgmester.
Derefter nævnes han ikke mere i kilderne, og han må antages at være død i dette år eller kort efter.

Christiern var kendt og anset som handelsmand, og han stod bl.a. i handelsforbindelse med kong Hans.

Christierns kone kender vi desværre ikke, men han var far til mindst 3 børn:

1. Jens Christiernsen Varder.
2. Mette Christiernsdatter Varder. Gift med rådmand Lauge Steffensen i Ribe.
3. Lene Christiernsdatter , f. 1513, d. 1584. Gift med Clemens Sørensen , f. 1513 i Vejle, d. 1584.
4. Kirsten Christiernsdatter Varder. Gift med borgmester i Vejle, Mads Nielsen.

Det er godt nok den førstefødte, Jens, der er vores ane, men som kuriosum skal da nævnes, at nr. 2: Mette og hendes mand rådmanden Lauge fik en søn (der også hed Lauge), som blev gift med Hans Tausens datter Dorthea Hansdatter Tausen i 1557.
Hans Tausen var som bekendt Ribes navnkundige biskop mellem 1569 og 1594.

I "Varde Bys Historie" 1942 skriver Carl Lindberg, side 88:
Her i Vestjylland førte Ribe an i studehandelen, men Varde fulgte godt med og havde i begyndelsen af 1500-tallet et par betydelige studehandlere, borgeren Marquard Nielsen, kaldet den rige, og byens borgmester Christiern Nielsen (brødre?).

Christiern Nielsens afstamning kendes som før nævnt ikke, men der er mulighed for, at han er født i Ribe, for i Riber kapitlets ældste jordebog står blandt de ejendomme i Ribe, hvoraf kapitlet havde jordskyld, opført "Gammel Borgemester Christen Nielsens arvinger i Warde".

Hvis han virkelig var indfødt Ripenser, er hans kærlighed til fødebyen senere kølnet en del, for han forsøgte som borgmester i Varde at forbyde Ribes borgere at besøge markederne i Varde.

Denne strid fik dog ikke ende i Christiern Nielsens tid. Det forlyder, at Ribe borgere klagede over, at borgerne i Varde med våben og værge nedbrød og omkastede deres kram og gods og ville ikke tillade dem at handle.
Endeligt i 1539 kom det til forlig på de vilkår, at Ribe borgerne kun skulle have lov til at besøge 2 Varde markeder om året. Men da var Christiern Nielsen jo for længst borte.

Christiern døde antageligt i 1521.

Note: HVIS slægtsforskeren Viggo Bjærre har ret i, at Christiern Nielsen var bror til den rige studehandler Markvard Nielsen, så var deres far Niels Markvardsen (Kannik og magister i Ribe).
Denne Markvard-slægt kan følges tilbage til 1200-tallet.
Måske har Markvard-navnet sin oprindelse i Varde: Varde Mark, hvilket bidrager til teoriens troværdighed (Varder betyder jo også "Fra Varde").

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Handelsmand og borgmester: Varde.


Billede

Christiern blev gift med.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia