pil pil pil pil
Eskild Thomsen
(1698-1742)
Anne Andersdatter
(Omkr 1691-1763)
Jens Nielsen (Blaakjær)
(1708-1748)
Johanne Kjeldsdatter
(1698-1781)
Thomas Eskildsen
(1726-1789)
Karen Jensdatter
(1731-1814)
Jens Thomsen
(Omkr 1756-1827)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Johanne Marie Poulsdatter

2. Ane Margrethe Olufsdatter

Jens Thomsen

  • Født: Omkr 1756, Ramskov, Vinding
  • Ægteskab (1): Johanne Marie Poulsdatter den 15 Maj 1803
  • Ægteskab (2): Ane Margrethe Olufsdatter i 1793
  • Død: 25 Maj 1827, Ramskov, Vinding i en alder af ca. 71 år
  • Begravet: 31 Maj 1827, Vinding
Billede

punkttegn  Notater:

i 1803 fandt udskiftningen sted i Vinding. Selvejer Jens Ramskov fik sin englod østen åen indtil Tusholdt ager, og vesten åen fik han resten, nemlig noget af Sørvads, degnens og præstens skifte. Han måtte aflevere noget jord til præstegården.

I "Vinding Sogn" af Esben Jespersen kan man læse følgende beretning fra perioden omkr. 1814:
For at standse omløbende betlere og andre mistænkelige personers ophold her i Vinding sogn, fandt kommisionen det gavnligt at udnævne nogle sognemænd på forskellige steder, hvis pligt det bliver at eftersætte og bortkyse, eller i andet fald opbringe sådanne, samt at anmelde for sognefogeden, om nogen beboer indtager og huser disse. I den hensigt blev det på et år bl.a. gårdmand Jens Thomsen Ramskov. Det var altså sognets bedste mænd man overdrog dette hverv, hvis indehaver senere kaldtes stodderkonge.
Embedet i Vinding tildeltes også snart fattigfolk, som så fik den opgave, dels at jage betlerne bort, dels at få dem til at komme igen, så de (stodderkongerne) ikke skulle miste den smule indkomst, som fulgte med bestillingen.

I "Vinding sogn" står der videre at læse om familien:
"Med sin første hustru Margrethe Olesdatter havde Jens Thomsen datteren Anne Margrethe, der i 1818 blev gift med Frands Nielsen i Vejvad. Jens Thomsens anden hustru var Johanne Marie Poulsdatter fra Spaabæk i Nr. Omme, en søster til Thomas Poulsen i Sdr. Vindgab.

Den 25. maj 1827 døde Jens 73 år gammel. Af skiftet, som fandt sted d. 2. juli, ses, at der foruden Anne Margrethe, gift med Frands Vejvad, var følgende børn af 2. ægteskab: Thomas 23 år, Poul 18 år, Anders 12 år, Jens 9 år, Niels 7 år, Inger Marie, gift med Niels Pedersen Lilbæk, og Karen Margrethe, der kom til Sinding.

Indtægten ansattes til 327 Rigsdaler Kurant, deraf gårdens værdi til 200 Rigsdaler eller omregnet i rede sølv 522 Rigsdaler. Gælden var 207 Rigsdaler, beholdningen 315 Rigsdaler.
Der blev altså adskillige Dalere at arve. Det må her erindres, at vi i 1827 befinder os midt i den store landbrugskrise.

Enken Johanne Marie Poulsdatter beholdt selv gården en del år. År 1831 afstod hun den til sønnen Thomas Jensen, som 1838 opførte det nuværende stuehus. 1841 drak han og svogeren sig en mægtig rus, under hvilken de mageskiftede deres gårde.
Johanne Marie fulgte med og døde i Nr. Vejvad 1848, 75 år gammel.

Anne Margrethe blev således først gift til Vejvad og dernæst husmoder i sin fædrene gård.
Hun døde af krampe samme år som stedmoderen.
Frands gik på aftægt og døde 1860, 76 år gammel.
En datter, Johanne, blev gift med Peder Andersen i Mikkelborg; en søn af dem er Frands Hestbjerg.

Jens Ramskov Frandsen fik Ramskov efter sin fader år 1850. han var da 25 år og gift med Anne Elisabeth Pedersdatter. De drak, gik fra gården og fik bygget Aldershvile, hvor de døde. Børn havde de ikke; men Jens havde et par brødre, hvoraf Niels efter at være havnet i Vinding Fattighus lod sig fornærme af Sognerådet og hævnede sig ved at gå til sengs og blive der i 16 år. Så lod han nåde gå for ret, stod op og opsøgte den anden broder, som han arvede.
Pengene skaffede ham forhåbentlig en lys livsaften.

Sammenfattende kan siges, at det var ane 5: Karen Margrethe Jensdatters søster og svoger, og derefter deres søn, Jens Ramskov Frandsen, der overtog gården.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Selvejergårdmand: Ramskov, Vinding.

• Folketælling. Fkt-1787; Vinding - Ramskov; 1.Familie;
32; Thomas Eskildsen; m; 62; gift,1; ; ; Husbond / Bonde og Gaardbeboer
33; Karen Jensdatter; k; 57; gift,1; ; ; Madmoder
34; Jens Thomasen; m; 31; ugift; ; ; Deres Barn / Landsoldat
35; Mads Thomasen; m; 25; ugift; ; ; Deres Barn
36; Anne Thomasdatter; k; 33; ugift; ; ; Deres Barn
37; Else Marie Thomasdatter; k; 21; ugift; ; ; Deres Barn
38; Jens Sørensen; m; 10; ugift; ; ; Tjenestedreng

Fkt-1801; Vinding - Ramsgaard; 162483;
84; Jens Tomsen; m; 45; gift,1; ; ; Huusbonde / Bonde og gaardbeboer

85; An Magret Olufsdatter; k; 32; gift,1; ; ; Hans kone
86; Chresten Jensen; m; 5; ugift; ; ; Deres børn
87; Magrete Jensdatter; k; 1; ugift; ; ; Deres børn
88; Karen Jensdatter; k; 71; enke,1; ; ; Huusbondens moder
89; Johannes Sørensen; m; 28; ugift; ; ; Tijnestefolk
90; Mette Mortensdatter; k; 24; ugift; ; ; Tijnestefolk


Billede

Jens blev gift med Johanne Marie Poulsdatter, datter af Poul Jensen (Svendstrup) og Inger Jensdatter, den 15 Maj 1803. (Johanne Marie Poulsdatter blev født cirka 1775 i St. Spaabæk, Nr. Omme, døde den 21 Jan. 1848 i Ramskov, Vinding og blev begravet den 30 Jan. 1848 i Vinding.)


Billede

Jens blev derefter gift med Ane Margrethe Olufsdatter i 1793. (Ane Margrethe Olufsdatter blev født omkring 1769 og døde i 1802 i Ramskov, Vinding.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia