pil
Niels Bertelsen
(Omkr 1638-1721)
Sidsel Pedersdatter
(Omkr 1638-1693)
Peder Knudsen
(Omkr 1646-1756)
Mette Nielsdatter
(Omkr 1646-1731)
Berthel Nielsen Junge
(1685-1750)
Anna Margrethe Pedersdatter
(Omkr 1685-1756)
Sidsel Bertelsdatter
(Ca. 1704-1787)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Christen Nielsen Busk

Sidsel Bertelsdatter

  • Født: Ca. 1704, Junge, Vinding Sogn
  • Ægteskab: Christen Nielsen Busk den 29 Sep. 1735 i Vildbjerg
  • Død: 30 Sep. 1787, Karlsmose, Sinding Sogn i en alder af ca. 83 år
Billede

punkttegn  Notater:

Sindinggård gods Skifteprotokol 1723-1790 G 430-1
Sidsel Bertelsdatter i Karlsmose i Sinding sogn. 1.10.1787, fol.269B.
pag. 269b

Anno 1787 den 1'ste Octbr. Indfand[t] sig i Sterfboen efter afgangne
Zidsel Bertelsdatter som opholdt sig og døde hos sin Sviger Søn
Jens Christensen i Karlsmose i Sinding Sogn paa Hos bonden
og Skifte forvalteren Hr. Anders Speitzer til Sindinggaard hans
Vegne Jacob Sahl fra bemeldte Sindinggaard med tiltagne
2'de Vitterligheds Mænd Navnlig Tomas Jensen af Hauersnap
og Christen Ovesen af Overbierg begge af Sinding Sogn hvor da
var overværende den afdødes datter Anne Christens=
datter Tillige med Sin Mand bemeldte Jens Christensen i Kals-
mose og blev da i bemeldtes overværelse den afdødes
efterladenskaber Registreret som følger.
1 Stribet Olmerdugs dyne, 1 Vadmeels Høls klæde, 1 gamel (Hølsklæde = uldent lagen el. sengetæppe)
stribet Pude, 1 gammel Høls klæde, 1 Ditto stribet Pude
1 gammel Dyn vaar, 1 pr gl sort hat--, 1 gammel Rød skiørt
1 Ditto skiørt, 1 gammel blaae Snørliv, 1 Rød bunden Trøye (bunden = strikket)
1 gammel Sort Trøye, 1 gamel Ditto skiort, 1 pr gamel Træskor, 1 gl Særk
Og da Tilstedeværende ærklærede den afdøde ey meere
at være Tilhørende saa blev forretningen Opsatt til 30te Dagen
den 30 Octbr. næstkommende.. at saaleedes er Tilgaaet og Passeret (står sikkert: Pashere)
Tilstaaes med Hænders underskrift. Dattum ut Supra
Paa Skifteforvalterens
Vegne Jacob Sahl
pag. 270
Paa min Hustrues Vegne
Jens Christensen
Som overværende Vitterlighedsmænd
Tommas Jenssen, Christen Ovesen
Anno 1787 den 30 Octbr som Rette 30te dag efter afgangne Zidsel
Bertels datter /: som opholdt Sig og døde hos Sin Sviger Søn Jens
Christensen i Kalsmose i Sinding Sogn :/ Indfandt Sig paa Hos
bonden og Skifteforvalteren Hr Anders Speitzer til Sinding
gaard Hans vegne Jacob Sahl fra bemeldte Sindinggaard som
med Sig havde 2de Vitterligheds og Vurderings Mænd Navn-
lig Niels Nielsen af Sovendahl og Christen Ovesen af Overbierg
begge af Sinding Sogn for at ville i deres overværelse holde
end Lovlig Registrering og Vurderings forretning efter
bemeldte Afdøde til Viidere Skifte og deeling imellem Hændes (hendes)
efterladte arfvinger som blev anmeldet at være følgende
Navnlig 1 Søn Christen Christensen Busch boende i Lind bye
i Rind Sogn Nok 1 Søn Bertel Christensen Busch værende i Kiø=
benhavn hvilke begge Sønner ere Myndige og 1 Datter navnlig
Anne Magrete Christensdatter i ægteskab med Peder Andersen
i Rojen i Sunds Sogn samt 1 Datter navnlig Sofie Christensdatter
i ægteskab med Peder Erichsen Ochels i Rind Sogn Nok 1 Datter
Anne Christensdatter i ægteskab med Jens Christensen i Kalsmo=
se i Sinding Sogn, hvor de af arfvingerne ved forretning=
gen var tilstede bemeldt Jens Christensen i Kalsmose og blev
i Hans overværelse den afdødes efterladenskaber af bemel
te Vurderings Mænd Vurderet, og ellers forrettet
som følger
1 Stribet Olmerdugs Dyne 8mk, 1 Vadmeels Hølsklæde 1mk 1rd 3mk "
1 gl Stribet Pude 8sk, Hølsklæde 4sk, 1 Stribet Pude 4sk, 1 Dynevaar 4sk " 1mk 4sk
1 pr gl Sort haster[?] 1sk, 1 gl rød skiørt 4sk, 1 Ditto Do 6 sk " " 11sk
1 gamel blaae Snørliv 2sk, 1 Rød bunden trøye 8sk, 1 gl Sort trøye 8sk " 1mk 2sk
1 gl. skiort 1mk, 1 pr gamel Træskoe 2sk, 1 gamel Særk 8sk " 1mk 10sk
______________
Indtægt Summa 2rd 1mk 11sk
Og da ey meere forefantes og tilstede værende ærklærede
den afdødes stærfboe ey meere at være Tilhørende saa
blev dens gield at beregne
Derpaa angav jens Christensen Kalsmose at have
udlagt for den afdødes begravelse 8rd " "
_____________________________
Altsaa bliver Stærfboens gield naar
dens Indtægt er fradraget 5rd 4mk 5sk
pag 270b
Hernæst blev i Skifte Retten fremlagt et af kald(afkald) udgiven
af Peder Andersen i Rojen i Sunds Sogn af Datto 30te Octbr 1787
Ligeledes et afkald ud given af Peder Erichsen Ochels i Rind
Sogn af Datto 30te Octbr 1787 saa og et afkald udgiven af Chri=
sten Christensen Busch i Lind bye af 30te Octbr 1787 og endelig
fremlagde Jens Christensen i Kalsmose Sogn een af Ham
Udgiven afkald af Datto 30te Octbr 1787ne Hvorfor hand erklæ-
rede at ville fra Sin med arfving Bertel Christensen Busch
i Kiøbenhavn forskaffe Lovformelig afkald saaledes at
Skifteforvalteren dermed kand være betryget
og Ville altsaa begiere dette skifte i dag sluttet og tilende
bragt. - Ifølge de fremlagde afkald og den af Jens Chri=
stensen Kalsmose giorte Declaration at Ville fra sin
medarfving Bertel Christensen Busch i Kiøbenhavn
tilhænde bringe Skifteforvalteren Saa lovformelig af=
kald at hand dermed kand være betryget; Saa blev
i følge deraf og med samtlige afvingers Samtyke
den afdødes efterladenskaber overleveret bemelte
Jens Kalsmose til betaling paa Sin fordring hvorimod
Hand erklærede Sig uden videre krav at være fornøyet
Og blev dette Skifte altsaa herved sluttet og til ende-
bragt. - Saaledes at være tilgaaet og Passeret til=
staaes med Hænders underskrift Dattum ut Supra
Som arfving paa min Paa Skifteforvalterens
Hustrues Vegne vegne Jacob Sahl
Jens Christensen
Som overværende Registrerings og Vurderings
Mænd. Niels Nielsen, Christen Ovesen

Afskrift: Lars Foller Larsen

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

• Folketælling. Fkt-1787; Sinding - Karlsmose Smedehus; 1;
198; Jens Kristensen; -; 35; gift,1; ; ; mand / bonde og smed
199; Anne Kristensdatter; -; 36; gift,1; ; ; hans kone
200; Sidsel Jensdatter; -; 10; -; ; ; deres datter
201; Kristen Jensen; -; 4; -; ; ; deres søn
202; Sidsel Bertelsdatter; -; 85; enke,1; ; ; konens moder
203; Mette Kirstine Hansdatter; -; 23; -; ; ; tjenestepige
204; Anne Thøgersdatter; -; 64; enke,1; ; ; en opholdende


Billede

Sidsel blev gift med Christen Nielsen Busk, søn af Niels Sørensen Busk og Maren Christensdatter Krogh, den 29 Sep. 1735 i Vildbjerg. (Christen Nielsen Busk blev født omkring 1699 i Sevel, Djeld, døde i Jul. 1772 i Karlsmose, Sinding Sogn og blev begravet den 23 Jul. 1772 i Sinding.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia