pil pil
Mikkel Pedersen (Herborg)
(1691-1772)
Else Christensdatter
(Omkr 1702-1772)
Mads Andersen (Storgaard)
(Omkr 1721-1787)
Maren Mikkelsdatter
(1733-1821)
Anders Madsen (Storgaard)
(1765-1835)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Kirsten Christensdatter

Anders Madsen (Storgaard)

  • Født: 9 Feb. 1765, Storgaard, Herborg, Vorgod sogn
  • Døbt: 1765, Vorgod
  • Ægteskab: Kirsten Christensdatter den 7 Okt. 1790 i Vorgod
  • Død: 26 Aug. 1835, Vorgod i en alder af 70 år
  • Begravet: 4 Sep. 1835, Vorgod
Billede

punkttegn  Notater:

Anders Madsen var fæster af den halve gårdspart af Storgaard i Vorgod sogn, som han havde overtaget efter faderen i 1786, men i 1797 ses han at have købt gården til selveje.
I den anledning belv der oprettet en aftægtskontrakt, der gengives her:

Aftægtskontrakt:
1787 Tirsdagen den 27. februari Læst følgende Contract:
Udi den Hellig Trefoldigheds Navn kiendes jeg herudi underskrevne Mads Andersen Stoergaard med velberaad Hue samt Hustru og Børn, formedelst Alderdom og Svaghed haver opladt og afstanden min iboende og i Fæste havende gaard med ald dens besætning inden og uden Døre, levendes og død, som det forefindes, til min søn Anders Madsen. Hvor imod jeg Anders Madsen bepligter mig og mine Arvinger at besørge mine Forældre med fornøden Klæde og Føde samt tilsyn som jeg og mine vedkommende for Gud og den Christne Øvrighed vil være bekendt, Men imod forhåbning sligt ikke skulde skee, og de skulle see sig nødtvungen for een eller anden uanstændig omgang at fløtte ud fra mig, Da forpligter jeg mig og mine Arvinger at give dem Årlig Pension saadan som efterfølger:

1.
Forskaffer jeg dennem frie Huusværelse og det i god stand indvændig og udvændig, som kand ægne anstaae til aftægtshuus.

2.
Giver jeg dem aarlig til hver aars Martine trei Tønder Rug og toe Tønder byg, aldt forsvarlig Korn.

3.
Nyder de Mælket af næst den bedste Koe vindter og sommer.

4.
Nyder de fire faar af mit Huus, som jeg føder og græsser dem, hvoraf de nyder yngelen og Uld.

5.
Skaffer jeg dem fornøden Ildebrand, men asken deraf lægges paa min Mødding.

6.
Nyder de en sikeelig god Sæng samt deres Kister og Klæder, Rokke og Karter og andet, som kand være nødig for gamloe Folk at flytte i Aftægtshuus med, samt betaler deres extra Skatt, Offur og andre fornødne Udgifter.

7.
Eftersom Gud haver hiemsøgt min Broder Jens med Korste paa sit Øjesyn og tviler paa, at han kand sig ernære, da forpligter jeg mig at besørge ham med fornøden Klæde og Føde, som det sig bør, om hand det skulle behøve.

8.
Forsørger jeg min øngste Broder Christen med fornødent Klæde og Føde, osm det sig bør, til hand haver været til Confirmation.

9.
Naar Gud ved Døden bortkalder Een af mine Forældre, da ophører den halve Pension.
Disse foreskrevne Conditioner skal holdes ubrødeligt af os paa begge sider, som vi ej alleeneste med egne Hænder underskriver, men endog venligen ombeder Olle Andersen og Povel Madsen til Vitterlighed med os at underskrive, men især vores kiære Husbond, Velærværdige hr. Hans Steenberg til bekræftelse med os at Underskrive.

Stoergaard d. 21. April 1786.
Mads Andersen. Anders Madsen
Olle Andersen. Povel Madsen.

At ovenmeldte Contract med sin Søn Anders Madsen som har Gaarden i Fæste er saaledes ord fra ord opsat efter Faderens, Mads Andersens Villie og overlæg, bevidner,
Hans Steenberg.
Skøde:
I 1797 købte Anders Madsen som tidligere nævnt gården til selveje, og skødet for denne handel, der er indført i Bølling Herreds skøde- og panteprotokol 1782-1803, fol. 437, lyder således:

Underskrevne Dorthe Chatrine, Salig Steenbergs efterleverske, tilstaar hermed at have solgt og afhændet, ligesom jeg og hermed sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Anders Madsen Storgaard hans hidtil i fæste havende, mig tilhørende gaard af hartkorn 5 Tdr. 4 Skp. 3 Fjdk. 1½ Alb., beliggende i Wester Herreborg, Worgod sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, med Bygninger og tilhørende Eyendom i navnlige maader, og da Kiøberen, fornævnte Anders Madsen Storgaard og Arvinger som et uigenkaldeligt kiøbt Kiøb.
Til bekræftelse under min Haand og Segl med Laugværges underskrift samt tvende Mænd til Vitterlighed, hvorefter dette Skjøde til Tinge kand læses uden Varsel.
Ringkøbing den 24. Junii 1797.
D. C. Sl. Steenbergs.
Som Laugværge underskriver
Broagger
Til Vitterlighed underskriver: Bertel Rindom. Mehl.

At ingen Kjøbe Contract, Skriftlige Conditioner eller noget andet saadant Documente denne Handel betreffende iomellem os er oprettet, bevidner
D. C. Steenberg.
Som Laugværge: Broagger.

På den anden gårdspart af Storgaard sad Anders Madsens morbror Chr. Mikkelsen. Denne havde i 1797 solgt en større parcel af hartkort 1 Td. 2 Skp. 0 Fjdk. 16/20 Alb. til Jens Jensen Højmose for 237 Rdlr.
I 1798 lod han ved auktion resten af gården sælge, og heraf købte Anders Madsen hovedparcellen af hartkorn 1 Td. 4 Skp. 1 Alb. for 530 Rdlr., og dermed var denne gårds saga endt.

Kilde: Slægtsbog for efterkommere efter Anders Ahle Nielsen.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Vielse: Med Kirsten Christensdatter, 7 Okt. 1790, Vorgod.

• Folketælling. Fkt-1787; Vorgod - Wester Herborg; 1;
87; Anders Madsen; m; 22; ugift; ; ; Hosbonde / Gaardbeboer
88; Maren Michelsdatter; k; 54; enke,1; ; ; Hans moder, enke
89; Michel Madsen; m; 16; ugift; ; ; Hans sødskende
90; Anna Madsdatter; k; 15; ugift; ; ; Hans sødskende
91; Jens Madsen; m; 13; ugift; ; ; Hans sødskende
92; Christen Madsen; m; 10; ugift; ; ; Hans sødskende

Fkt-1801; Vorgod - Øster Herborg; 7;
362; Anders Madsen; m; 36; gift,1; ; ; Huusbonde / Bonde og gaardbeboer

363; Kirsten Christ. Datter; k; 36; gift,1; ; ; Hans kone
364; Kirsten Marie Andersdatter; k; 7; ugift; ; ; Deres børn
365; Karen Andersdatter; k; 5; ugift; ; ; Deres børn
366; Mads Andersen; m; 1; ugift; ; ; Deres børn
367; Karen Michelsdatter; k; 67; enke,1; ; ; Mandens moder
368; Christen Jensen; m; 34; ugift; ; ; Tienestefolk
369; Karen Pedersdatter; k; 27; ugift; ; ; Tienestefolk
370; Vilhelm Poulsen; m; 12; ugift; ; ; Tienestefolk


Billede

Anders blev gift med Kirsten Christensdatter, datter af Christen Pedersen og Maren Mikkelsdatter, den 7 Okt. 1790 i Vorgod. (Kirsten Christensdatter blev født i 1766 i Østergaard i Barde, Vorgod, døbt i 1766 i Vorgod, døde den 25 Feb. 1838 i Storgaard, Herborg, Vorgod sogn og blev begravet den 9 Mar. 1838 i Vorgod.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia