pil
Jacob Andersen Harboe Ahler
(Omkr 1650-1737)
Maren Pedersdatter
(Omkr 1650-1705)
Lars Thuesen
(1675-Efter 1740)
Kirsten Jacobsdatter Harboe
(1679-1756)
Thue Larsen (Tarp)
(Omkr 1714-1799)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Mette Andersdatter

2. Elle Eriksdatter

Thue Larsen (Tarp)

  • Født: Omkr 1714, Tarp, Sdr. Felding
  • Ægteskab (1): Mette Andersdatter før 1743 i Snejbjerg
  • Ægteskab (2): Elle Eriksdatter
  • Død: 12 Jun. 1799, Snejbjerg i en alder af ca. 85 år
Billede

punkttegn  Notater:

Lars var fæster af gården Vester Tarp i Sdr. Felding sogn; en gård med et hartkorn på 4 tdr. 7 skp. 3 fjdk.
Gården hørte under Herningsholm gods, hvortil der i årlig landgilde skulle svares 9 rdlr.

Den 14. september 1709 nævnes Lars (Las) Thuesen på Hammerum Herredsting som vidne i en sag vedrørende en vej, som Laust Madsen i Skovbjerg havde ladet pløje op uden tillladelse.
Sammen med Las Thuesen nævnes da Oluf Thuesen i Overby, som utvivlsomt var hans bror, men hvem der var far til de to vides desværre ikke.

Samme år, den 5. oktober, nævnes i øvrigt Lars Thuesens hustru Kirsten fra Felding Tarp som fadder hos Mads Ahlers datter i Borris.
Blandt de øvrige faddere ved barnedåben var Kirsten Jacobsdatters far, præstens hustru og Mads Stabye.

I øvrigt optræder Lars Thuesen og hustru samt flere af parrets børn jævnligt som faddere ved barnedåber, og det fremgår af disse, at de i hvert fald havde børnene Thue (ca. 1713), Jacob, Bertel, Mette og Margrethe.
Den ældste søn, Thue (ane 116) overtog Vester Tarp til selveje for 190 rdlr, hvorefter han afhændede det til broderen Jacob og dennes søn Lars.

Han blev gift med Kirsten Jacobsdatter Harboe og parret fik 6 børn, bl.a. Thue Larsen Tarp, som var nr. 4 i rækken.
Lars' død er ikke at finde i kirkebogen for Sdr. Felding, så han må være død imellem 1745 og 1755, hvor kirkebogen mangler.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Vielse: Med Mette Andersdatter, 1742-1743, Snejbjerg.

• Beskæftigelse: Fæstebonde: Bassumgård, Snejbjerg. Thue og Mette må formodes at være blevet gift i Snejbjerg i 1742 eller 1743, og i den forbindelse har Thue overtaget fæstet på hustruens fødegård, det store Bassumgaard i Snejbjerg sogn af hartkorn 7 tdr. 5 skp.

I skattemandtallet for foråret 1743 figurerer Thue Larsen på Bassumgaard, og foruden hustruen nævnes da tjenestekarlen Jens Andersen, som var en bror til Mette.
Desuden Mette og Jenses mor, der betegnes som vanfør, og som boede på aftægt på gården.

Den 4. maj 1751 ses derpå Thøger Lassen at have solgt godset Herningsholm med underliggende fæstegods til Hans Adolph Høeg, og blandt fæstegårdene under Herningsholm nævnes da Bassumgaard på 7 tdr. 5 skp. Bortfæstet til Thue Lassen Tarp, som i årlig landgilde til Herningsholm skulle svare 10 rdlr. (Larsen og Lassen var det samme navn dengang).
Øjensynligt klarede Thue sig særdeles godt rent økonomisk, og på en auktion i 1758 over en del gods ejet af sr. Claus Svitzer til Juellingsholm, købte han fødegården Vester Tarp i Sdr. Felding sogn af hartkorn 4 tdr. 7 skp. 3 fjdk. formedelst 190 rdlr. 4 mk samt gården Mindst, ligeledes i Sdr. Felding sogn, af hartkorn 2 tdr. 1 skp. 1 fjdk. 1 alb.

Fødegården i Vester Tarp var da bortfæstet til Thue Larsens bror Jacob Larsen og dennes søn Lars, til hvem Thue kort efter afhændede gården, mens den anden gård var bortfæstet til en Oluf Poulsen.
2 år senere købte Thue Larsen derpå gården Orneborg i Rind sogn af hartkorn 2 tdr. 1 fjdk. 2 alb., som han fæstede bort mod en årlig afgift på 4 rdlr og 3 skp. møllerug.

I de følgende år gik det rent økonomisk stærkt for Thue Larsen, som først købte Bassumgaard til selveje, stadig med et hartkorn på 7 tdr. 5 skp. 2 fjdk.
Derefter erhvervede han noget strøgods, heriblandt et jordareal af harthorn 5 tdr. 5 skp. ½ alb. Som blev lagt under Bassumgaard.
Desuden erhvervede Thue Larsen Store og Lille Ørskovgaard med et samlet hartkorn på 9 tdr. 3 skp. 3 fjdk. 1 alb.
Han var da også i Ringkøbing amts hartkorns-fortegnelse til Rytterhold fra 1775 sognets største lodsejer og beklædte hvervet som lægdsmand for et lægd, som var nomineret til i alt 22 tdr. hartkorn selvejergods, og som skulle dække alle udgifter i forbindelse med en rytter, nemlig i den her situation den 19-årige Ole Christensen, som var 60½ tomme høj, og som var indrulleret i 4de eskadron.

I 1772, da Thue var knap 60 år, afhændede han til sønnen Lars selve Bassumgaard af hartkorn 7 tdr. 5 skp. 2 fjdk. samt Lille Ørskov af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 1 alb. for en kontant købesum af 500 rdlr.
Samtidig afhændede han til sønnen Jens de øvrige jordarealer under Bassumgaard af hartkorn 5 tdr. 5 skr. 1 fjdk. ½ alb. samt Store Ørskov af hartkorn 5 tdr. 6 skp. 3 fjdk.

Det må formodes, at Thue Larsen og hans anden hustru herefter er gået på aftægt på Bassumgaard, men arkivalierne fortæller intet herom.

• Skifte. Fra Hammerum herreds godsers skifteuddrag - Herningsholm gods
60 Mette Andersdatter i Bassumgård i Snejbjerg sogn. 6.8.1761, fol.170B.
E: Thue Lauridsen. B: Anders 18, Laurids 16, Jens 12, Anne Kirstine 9, Kirsten 6. FM: farbror Jacob Lauridsen i Felding Tarp i Felding sogn.

• Folketælling. Fkt-1787; Snejbjerg - Bassumgaard; 1; 4 familier
1. 234; Thue Larsen; m; 74; gift, 2; ; ; hosbonde / aftægtshuus

235; Elle Eriksdatter; k; 61; gift, 1; ; ; madmoder


Billede

Thue blev gift med Mette Andersdatter, datter af Anders Jensen og Margrethe Larsdatter, før 1743 i Snejbjerg. (Mette Andersdatter blev født omkring 1715 i Bassumgård, Snejbjerg, døde i 1761 i Bassumgård, Snejbjerg og blev begravet den 13 Jul. 1761 i Snejbjerg.)


Billede

Thue blev derefter gift med Elle Eriksdatter. (Elle Eriksdatter blev født omkring 1725 i Skarrild, døde i Apr. 1802 i Bassumgård, Snejbjerg og blev begravet den 27 Apr. 1802 i Snejbjerg.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia