pil
Henrich Wederkinch
(Omkr 1650-)
Jørgen Henrichsen Wederkinch
(1669-1744)
Maren Hansdatter
(1670-1714)
Hendrich Jørgensen Wederkinch
(1701-1784)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Maria Catharina Ananiasdatter Lehrman

Hendrich Jørgensen Wederkinch

  • Født: 1701
  • Ægteskab: Maria Catharina Ananiasdatter Lehrman den 12 Sep. 1729 i Odense, Sct. Knuds sogn
  • Død: 1784 i en alder af 83 år
Billede

punkttegn  Notater:

Henrich Wederkinch var i 1713 Elev i Odense Skoles 4. lektie og blev 1720 overflyttet til Gymnasiet, hvorfra han i 1721 tog Studentereksamen. Han flyttede nu til København, hvor han valgte Ludvig Holberg til privat Præcepter og flyttede ind på Regensen.
Hendrich Wederkinch bestod i 1722 den laveste akademiske Grad og i 1724 dimitteredes han som cand. theol. fra Københavns Universitet. Dend 16. april 1729 blev han kaldet til Sognepræst for Menighederne i Søborg og Gilleleje, og d. 20. Maj samme aar blev han ordineret i Nicolaj Kirke. I 1750 søgte han kald i Fredericia og Vejlby for med mindre Bekymring for de jordiske Ting at kunne forrette det hellige Embede. Ligeledes ansøgte han om Nyborg Sognekald, og i Ansøgningen skrev han bl.a. at han paa 22 Aar har betjent Søborg og Gilleleje ringe Kald, hans foresatte Øvrighed Gehejmeraad Gram, Biskoppen, Provsten samt Menigheden og al Herredet haaber han skal bevidne, at han har opført sig som en retsindig Præst tilkommer, hans Kræfter er temmelig svækkede, og Indkomsterne altfor ringe til nødtørftig Underholdning for hans talrige Familie, da han har 7 levende mest voksne Børn og sidder i gammel Gæld, saa han ikke uden Suk og Bedrøvelse kan forrette sir Embede. Endvidere ansøgte han om Kald i Bregninge på Ærø, Nr. Vedby samt Nykøbing Falster og anførte, at naar han fratog de aarlige Afgifter og Skatter, Pension og deslige, havde han til sig, sin hustru og sine 7 Børn knap 100 Rdl. om Aaret, hvorfor han ikke uden Græmmelse kunne forrette sit Arbejde . Den 19. november 1751 blev han da ogsaa kaldet til Sognepræst for Menighederne i Nykøbing Falster og Systofte, og 1753 til 1782 var han Provst i Falsters Søndre Herred. Den 21. September 1783 holdt han sin Afskedsprædiken samtidig med, at han indsatte sin personel Kapellan Augustinus Meldal, der omtalte han som " en from og veltalende Mand, en ærværdig 82 aarig Olding".
Hendrich Wederkinch, der var en god ven af Biskop Ramus i Odense, lod som Enkemand sit Hus bestyre af en aldrende Datter og 2 børnebørn, nemlig Anna Medea Ussing og Andrea Rigelsen Thestrup.
Lundenæs og Bøvling amter Skifteprotokol 1713-1724 B 8 - 1073
4) søster Ellen Kirstine Lillelund g.m. Christoffer Wederkinch, præst i Sønderby på Fyn, deres yngste søn Mads Wederkinch og yngste datter Anne Johanne Wederkinch
Hendrich blev gift med Maria Cathrine Lehrmann, datter af Ananias Mikkelsen Lehrmann og Mette Jensdatter Westengaard, den 12 Sep. 1729 i Odense. (Maria Cathrine Lehrmann blev født den 6 Jul. 1701 i Skamby, Fyn, døde i 1780 i Nykøbing Falster og blev begravet den 10 Sep. 1780 i Nykøbing Falster.)
Kilde: www.paspa.dk

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Sognepræst i Søby og Gilleleje.


Billede

Hendrich blev gift med Maria Catharina Ananiasdatter Lehrman, datter af Ananias Michelsen Lehrmann og Mette Jensdatter Westengaard, den 12 Sep. 1729 i Odense, Sct. Knuds sogn. (Maria Catharina Ananiasdatter Lehrman blev født den 6 Jul. 1701 i Skamby sogn, Skam herred, Odense Amt, døbt den 11 Jul. 1701 i Skamby og døde i 1780 i Nykøbing Falster.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia