pil pil
Niels Jacobsen
(Omkr 1733-)
Margrethe Christensdatter
(1739-)
Anders Christensen Bøgelund
(1720-1787)
Maren Christensdatter
(1721-1799)
Christen Nielsen Meldgaard
(Omkr 1765-)
Kirsten Andersdatter
(Omkr 1758-)
Niels Christensen Meldgaard
(Omkr 1798-1873)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Else Marie Pedersdatter

Niels Christensen Meldgaard

  • Født: Omkr 1798, Gjellerup
  • Ægteskab: Else Marie Pedersdatter den 31 Mar. 1820 i Gjellerup
  • Død: 30 Aug. 1873, Lundgaard, Gjellerup i en alder af ca. 75 år
  • Begravet: 5 Sep. 1873, Gjellerup
Billede

punkttegn  Notater:

Niels Christensen boede på Lundgaard, der oprindeligt tilhørte Frederik von Ahlefeldt. Dengang var der to brugere: Per Pedersen og Jens Jensen.

Ejendommens navn har fra gammel tid været Lundgaard, og den indtog i flere henseender en særlig stilling i ejerlauget. Alene det at gården i dokumenter 400-500 år tilbage næves ved navn, antyder dens særlige format.
Bl.a. Evald Tang Kritensen har påpeget, at Lundgaard må haft karakter af en mindre herregård, og adskillige underbygger denne teori. F.eks. havde Lundgaard part i byjorden på lige fod med de andre gårde i Gjelleruplund, men desforuden egne jordtilliggender mod syd og mod øst.
En del af jorden blev siden skilt fra, og heraf oprettedes der så en ny gård.
Denne lå øst for Lundgaard og fik derfor navnet Øster Lundgaard.

Lundgaards herregårdsagtige karakter kom ifølge beretningerne også til udtryk i bygningerne, hvilket bekræftes af den kendsgerning, at flere af sognets afgående præster eller deres enker lejede sig ind og tilbragte deres otium i Lundgaard, der øjensynlig havde flere beboelsesrum end almindeligt.
Og selv om en præst var emeritus, så skulle hans bolig ganske givet være af en vis standard.
Også den første praktiserende læge residerede på Lundgaard, og han skal som standsperson nok have været på højde med præsten.

Den bygningsmæssige standard blev opretholdt, da en mand ved navn Niels Christensen Meldgaard i tiden omkring 1850 flyttede gården til dens nuværende plads tæt op ad landevejen. Niels Christensen Meldgaard var søn fra den gård, som engang hed Meldgaard, senere Baunsgaard.
Han blev i året 1820 i en alder af 22 gift med datteren på Lundgaard, den 20-årige Else Marie Pedersdatter.
Efter giftermålet overtog det unge par en ejendom i Isenvad, som herredsfoged Casper Møller havde "hjulpet dem til".
Man kan godt gå ud fra, at begge ægtefæller havde fået en god medgift med hjemmefra, og den investerede de altså i hendlen med Casper Møller, der var kendt for sin kyndighed m.h.t. landbrug. Han blev siden også kendt for sine finansoperationer, og om handlen her kan man vist sige, at i starten havde Niels Christensen Meldgaard pengene og Casper Møller erfaringen, og at det to år senere var omvendt. Da havde Casper Møller pengene og Meldgaard erfaringen. I hvert fald var han blevet en erfaring rigere. I følge bogen "Hagelsssskjærslægten" var han nemlig blevet klædt af til skindet, så at han kun ejede to messinglysestager.

Else Marie og Niels kom nu hjem og overtog Lundgaard. Niels blev med tiden en holden mand, idet han tjente store penge ved at handle med stude på Holsten. Da han foretog den nævnte flytning af gårdens bygnnger mod nord til landevejen, blev stuehuset genopført i herregårdsstil med 3 fløje.
Byggeriet siges at have været en så bekostelig affære, at det ødelagde hans økonomi.

Kilde: "Gjelleruplund" af Tage Lier Hansen.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Gårdmand på Lundgaard, Gjellerup.

• Folketælling. Fkt-1834; Gjellerup - bemte Lundgaard ; 29; en Gaard
171; Niels Christensen Meldgaard; m; 36; gift; ; ; Gaardmand
172; Else Marie Pedersdatter; k; 34; gift; ; ; hans Kone
173; Kirsten Nielsdatter; k; 13; ugift; ; ; deres Børn
174; Ane Johanne Nielsdatter; k; 12; ugift; ; ; deres Børn
175; Peder Nielsen; m; 10; ugift; ; ; deres Børn
176; Christine Nielsdatter; k; 4; ugift; ; ; deres Børn
177; Ane Marie Nielsdatter; k; 2; ugift; ; ; deres Børn, Tvillinger de 2de Sidste
178; Maren Nielsdatter; k; 2; ugift; ; ; deres Børn, Tvillinger de 2de Sidste
179; Peder Iversen; m; 70; gift; ; ; Huusfaders Svigerfader og Aftægtsmand
180; Johanne Mikkelsdatter; k; 72; gift; ; ; hans Kone

Fkt-1840; Gjellerup - Lundgaarde ; 94; en Gaard m. 2 fam
537; Niels Christensen; m; 42; gift; Gaardmand
538; Else Marie Pedersdatter; k; 37; gift; hans Kone
539; Kirsten Nielsdatter; k; 19; ugift; deres Børn
540; Ane Johanne Nielsdatter; k; 17; ugift; deres Børn
541; Christine Nielsdatter; k; 9; ugift; deres Børn
542; Peder Nielsen; m; 15; ugift; deres Børn
543; Maren Nielsdatter; k; 7; ugift; deres Børn
544; Christen Nielsen; m; 5; ugift; deres Børn
545; Iver Nielsen; m; 2; ugift; deres Børn
546; Johanne Mikkelsdatter; k; 76; enke; Huusfaderens Svigermoder, der af ham forsørges
547; Else Christensdatter; k; 21; ugift; Inderste og Skrædderske
548; Johan From Jørgensen; m; 41; gift; Bataill. Chirurg, Distr. Chirurg samt prack. Læge
549; Caroline født Christensen; k; 25; gift; hans Kone
550; Emma Eulalia Marie Jørgensen; k; 14; ugift; deres Børn
551; Carl Ludvig Emil Jørgensen; m; 7; ugift; deres Børn
552; Bertha Elise Juliane Jørgensen; k; 4; ugift; deres Børn
553; Maren Poulsdatter; k; 21; ugift; Tjenestepige

Fkt-1845; Gjellerup - Lundgaard ; 19; en gaard m. 2 fam
102; Niels Christensen Meldgaard; m; 48; gift; her i sognet; vognmand med befordringscertifikat
103; Else Marie Pedersdatter; k; 44; gift; her i sognet; hans kone
104; Ane Johanne Nielsdatter; k; 22; ugift; her i sognet; deres børn
105; Peder Nielsen; m; 20; ugift; her i sognet; deres børn
106; Christine Nielsdatter; k; 15; ugift; her i sognet; deres børn
107; Maren Nielsdatter; k; 13; ugift; her i sognet; deres børn
108; Christen Nielsen; m; 10; ugift; her i sognet; deres børn
109; Jens Nielsen; m; 6; ugift; her i sognet; deres børn
110; Else Christensdatter; k; 26; ugift; her i sognet; skrædder
111; Kjersten Christensdatter; k; 19; ugift; Worgod sogn, Ringkøbing amt; skrædder
112; Johanne Mikkelsdatter; k; 81; enke(mand); her i sognet; forsørges af huusfaderen
113; August Mathias Waad; m; 40; gift; København; indsidder og kapitalist fortiden
114; Margrethe Sophie Haisen; k; 52; ugift; Angot, Holsten; hans husholderske

Fkt-1850; Gjellerup - Lundgaard ; 38 F1;
200; Niels Christensen Meldgaard; m; 53; gift; Her i Sognet; Gaardmand, Huusfader
201; Else Marie Pedersdatter; k; 49; gift; Her i Sognet; hans Kone
202; Christian Nielsen; m; 20; ugift; Her i Sognet; deres Barn
203; Maren Nielsdatter; k; 18; ugift; Her i Sognet; deres Barn
204; Christen Nielsen; m; 15; ugift; Her i Sognet; deres Barn
205; Jens Nielsen; m; 12; ugift; Her i Sognet; deres Barn
206; Mads Christensen; m; 31; gift; Rind; Tjenestekarl
207; Else Christensdatter; k; 32; gift; Her i Sognet; hans Kone
208; Anders Christensen; m; 57; enkemand; Her i Sognet; Tjenestekarl
209; Christen Andersen; m; 6; ugift; Her i Sognet; hans Barn

Fkt-1855; Gjellerup - Lund by ; 21.1; Lundgaard
117; Niels Meldgaard Christensen; ; 58; gift; H. i S.; Lutheran; Huusfader
118; Else Marie Pedersen; ; 54; gift; H. i S.; Lutheran; Hans kone
119; Christen Nielsen; ; 20; ugift; H. i S.; Lutheran; [ikke oplyst]
120; Iver Nielsen; ; 17; ugift; H. i S.; Lutheran; [ikke oplyst]
121; Kirsten Christensen; ; 29; ugift; Assing; Lutheran; Under ophold ??. .steds
122; Nielsine Thomsen; ; 23; ugift; Sønder Felding; Lutheran; Tjenestepige

Fkt-1860; Gjellerup - Gjellerup by ; 65;
365; Niels Christensen Meldgaarden; ; 63; gift; Her i Sognet; Lutheran; Huusfader, aftægtsmand
366; Else Marie Pedersen; ; 61; gift; Her i Sognet; Lutheran; Hans kone
367; Iver Nielsen; ; 22; ugift; Her i Sognet; Lutheran; Deres sønBillede

Niels blev gift med Else Marie Pedersdatter den 31 Mar. 1820 i Gjellerup. (Else Marie Pedersdatter blev født omkring 1800.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia