pil pil pil pil
Christen Pallesen Fløe
(1728-1804)
Maren Sørensdatter
(1737-)
Christen Pedersen
(1748-1816)
Anne Pedersdatter
(1754-1824)
Palle Christensen Fløe
(1764-1858)
Margrethe Christensdatter
(1779-1855)

Jens Pallesen
(1800-1878)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Anna Borup Esman

Jens Pallesen

  • Født: 27 Nov. 1800, Kollund, Rind
  • Ægteskab: Anna Borup Esman
  • Død: 1878 i en alder af 78 år
Billede

punkttegn  Notater:

Om Jens Pallesen Fløe fortæller Jørg. Jørgensen Borup: "Jens Pallesen Fløe boede først
paa Lindbjerggaard, derefter i Vostrup, Lønborg sogn, som Stiftslandinspektør. Om ham siges, at han var en betydelig Mand, der sad inde med mange Tillidshverv, saaledes blev han udnævnt til Landvæsens- og Tiendekommisær i Ringkøbing og Ribe Amter, var i 12 Aar
medlem af og Formand for Sognefor standerskabet for Lønborg og Egvad Sogne, i over 30
Aar var han i Bestyrelsen for de Statskassen tilhørende Enge "Tipperne" i Ringkøbing Fjord og i 26 Aar Formand for Bestyrelsen for "Værnee.ngene" samme Sted. Den 5. Oktober 1848 valgtes han i Hammerum Herred til Medlem af den Grundlovgivende Rigsdag. For sin Virk-somhed blev han af Regeringen udnævnt først til Kammerraad og senere til Justitsraad.
At Justitsraad Jens Fløe har haft mange slags Ting at gøre, kan man bl. a. se af Hardsys-sels Aafbog 1913, S. 36, og 1937, S. 127 f. , hvor han omtales. Selv kunde han godt Ude
at tale om, "da jeg sad i den Grundlovgivende Rigsforsamling". Han deltog dog ikke i af-stemningen om Grundloven, men var fraværende. løvrigt gik hans Sympatier i Venstre-retning. Som gammel blev han meget fed, og der blev sagt, at han i de senere Aar af sin Levetid ikke har kunnet se sine egne Tæer, fordi Udsigten var spærret af hans Mave ! Justitsraaden kunde godt lide "Helaftens-Tepunch'er"; d. v. s. , han forlængede sin Tepunch ved skiftevis at komme mere Rom og mere Vand i, saa kunde han nemlig, hvis han kom i Forhør, nåar han kom hjem, sige med Sandhed, at han kun havde faaet een Thepunch den
hele Aften I
J. Fløe har skrevet enkelte Ting i Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, nemlig'"Vest-kysten af Jylland" i 1866, side 80, og "Træk af Natmændenes Liv i Jylland" i 1869, side 204.
Og i 1846 udgav han et Skrift "Om Behandlingen og Afbenyttelsen af Mosejorder". Ægteparret efterlod sig ingen Børn; men de tog til sig som deres egne to af Justitsraadens
Broderbørn; den senere Justitsraad Palle Fløe og dennes Søster Margrethe."
(Uddrag af Slægtsbog over Palle Christensen Fløe og hustru Margrethe Christensdatters forfædre og efterkommere).

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Folketælling. Fkt-1801; Rind - Collund Bye; 6;
165; Palli Christensen; -; 36; gift,1; ; ; huusbonde / bonde og gaardbeboer
166; Magrete Christensdatter; -; 21; gift,1; ; ; hans kone
167; Jens Pallisen; -; 1; ugift; ; ; hans søn
168; Peder Sørensen; -; 22; ugift; ; ; tjenestefolk
169; Maren Pedersdatter; -; 17; ugift; ; ; tjenestefolk
170; Maren Pedersdatter; -; 13; ugift; ; ; tjenestefolk
171; Jens Sørensen; -; 69; gift,1; ; ; hans morbroder / nyder aftægt
172; Maren Pedersdatter; -; 51; gift,1; ; ; hans kone
173; Peder Christensen; -; 14; ugift; ; ; hendes søster søn


Billede

Jens blev gift med Anna Borup Esman. (Anna Borup Esman blev født den 12 Jul. 1794 og døde den 3 Feb. 1868.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia