pil pil pil pil
Lauritz Madsen Beck
(1685-1728)
Else Andersdatter (Aabenraa)
(1690-1759)
Hendrich Jørgensen Wederkinch
(1701-1784)
Maria Catharina Ananiasdatter Lehrman
(1701-1780)
Mathias Lauritzen Beck
(1721-1789)
Elisabeth Henriksdatter Wederkinch
(1732-1807)
Anania Beck
(1768-1841)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Povel Christian Høeg

2. Jens Jensen Gammelgaard
3. Ole Jensen Willensgaard

Anania Beck

  • Født: 1768, Snostrup sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg Amt
  • Døbt: 9 Jun. 1768, Snostrup
  • Ægteskab (1): Povel Christian Høeg
  • Ægteskab (2): Jens Jensen Gammelgaard
  • Ægteskab (3): Ole Jensen Willensgaard den 20 Okt. 1797 i Bøvling
  • Død: 18 Aug. 1841, Bøvling sogn, Skodborg herred, Ringkøbing Amt i en alder af 73 år
  • Begravet: 25 Aug. 1841, Bøvling
Billede

punkttegn  Notater:

1795 skriver Pastor Fuglede følgende i kirkebogen: Eodem Die blev Annanie Beches uægte Barns Daab confirmeret, som førhen den 3. Jan var Hiemdøbt og kaldet Elisabeth. Povel Chrisitan blev udlagt til Barnefader. Se Elisabeth. Den 21.8.1797 blev " ærlige og velagtede unge karl Ole Jensen Willensgaard trolovet til ædle og dydsirede jomfrue Annanie Bech" Gift den 20.10.1797.

Pastor Jens K. Noe skriver i sin bog " Himmerigshuset i Bøvling:
Anno 1768, det år, hvor den sindssyge Chr VII var'på sin kendte udenlandsrejse., skænkede ELISABETH WEDERKINCH SIN MAND, MATHIAS BECH, sognepræst i Snostrup på det smilende Sjælland, en tredje datter, kaldet op efter mosteren Annania Wderkinch, gift med bispen over Viborg stift, Peder Jacobsen Thetens, hvis billede hænger i domkirken den dag i dag.
En smuk og dejlig pige har hun været, og der blev ikke sunget ved hendes vugge, at hun, der var ud af det fornemme fynske rådsaristokrati, skulle ende som en fattig degneenke på det stormomsuste Høvsøre ved Bøvling.
Hvordan hendes liv har formet sig,ved vi ikke i enkeltheder. Hendes far var købmandssøn fra Ribe og havde sin ungdom i pietismens glansperiode i Ribe; om dette har inspireret ham til præstegerningen er uvist. Moderen kan i spindelinje, over Odense-bispinden Anne H.Kølenbrun,føres direkte tilbage til en præsteslægt, som var lutherdommens banebryder på Fyn, og måske til Peder Palladius.
I 1779, altså da Annania er 11 år, får faderen embede i Skærbæk v.Abenrå, måske ansporet og hjulpet af svogeren Thetens, som endnu er stiftsprovst i Ribe. Her bliver hendes fem år ældre søster, Marie Catrine gift med faderens kapellan, Hans Fuglede, godsejersøn fra Sjælland, som senere, fra 179o til 1813, bliver sognepræst i Bøvling-Flynder. Anania flytter med til Bøvling, antagelig p.g.a. faderens død, og det skal blive afgørende for hendes skæbne (og vores). Den følgende skildring er fiktiv. Dog forbundet så nøje med de historiske facts som det er muligt:
I Bøvling har vi ingen efterretning om hende inden i 94. Hun formodes da at være pige i huset, enten i præstegården eller i Sandmandsgård.

En aften tidlig på sommeren 93 kommer Anania gående fra sin plads i Sandmandsgård hen gennem Bøvlingbjerg og vesterud til præstegården. Her går hun grædende ind til sin søster, som sidder i køkkenet. Hvad er der kære søster, siger hun og stryger hende over håret. Men Anania siger ingenting.
Til sidst siger hun sil sønnen: "Niels! Tag og løb ud og leg". Niels adlyder, og Marie Fuglede tar den 3--årige Elisabeth på skødet og kaster et blik ud mod vest. Hvor er der skønt på denne årstid her i Bøvling, tænker hun - og befolkningen er dem venlig stemt. På de flade engstrækninger græsser kreaturerne, og ovre mod vest kan hun netop skimte havet bag klitterne. Altsammen står det i en skærende kontrast til søsterens utrøstelige tilstand. Det aner hende, hvad der er galt. Hvad er du ked af. Er du ked af pladsen?"
Pludselig kaster Anania sig om halsen af hende og hulker det frem:"Jeg skal hå et barn".
Marie Fuglede siger længe ingenting. Tusinde tanker løber hendes hovede. Hvad vil hendes mor ikke sige. og hvad vil "deres elskede Annania i Viborg ikke sige. En tåre falder fra Ananias øjne, der er blå som himlen mod vest. Marie ser,hvordan lyset skinner i hendes gulblonde hår, ser at der er et svagt rødligt skær over det.
'Deres Øjne mødes. De forstår hinanden. De ved, at der er kræfter, som... Marie - du ma ikke sige det til præsten - i alt fald ikke endnu. Marie ser på, søsteren: "Ved din madmor det?" Nej - det kan hun tidsnok få at vide. Præstekonen tar et brev frem fra kjolelivet. Havde det blot -være Else i Borris. Hun skriver, at de 1ænges sådan efter at få et barn. Hvis de får en dreng, så skal han kaldes op efter sin morfar (Mathias Bech).
Sommeren går på hæld og Ananias tilstand kan ikke længere skjules. Men Mette Frandsdatter på Sandmandsgård er god mod hende. Hun er selv barnløs nu i 2.ægteskab. Hun glæder sig til at komne til at passe barnet.
I sognet går snakken, at det er Povel Christian i Smørpøt, som har været præstekonens søster for nær. Der siges også., at derikke kan blive et par af de to for familien sætter sig imod det. og hvordan skulle Povel Christian, som er en forældreløs tømmersvend, også kunne forsørge kone og børn.
Den jul bliver streng for Anania, og fødselen ikke mindre. De har hentet jordemoderen fra Torsminde. Hun regerer myndigt med omgivelserne og forlanger kogt vand. Og endelig hen på morgenen den 3.januar fødes et lille pigebarn, som blev hjemmedøbt og kaldet ELISABETH (POULSDATTER BECH). Dåben bliver forretter af hr. Fuglede, som i hast er blevet tilkaldt.

En måned senere, den 2.febr. er der højmesse i Bøvling kirke. Til dåbs confirmation bæres den lille Elisabeth af Mette Sandmandsgaard. Stor og trivelig og mild står hun i korbuen og svarer ja til den trefoldige tro. Hverken moderen eller faderen er i kirke. Den myndige pastor Fugtede siger ordene uden så meget som med en mine at røbe, hvad han tænker.
Straks efter gudstjenesten holder kusken klar for at køre ham den halve fjerdingvej østover ad kirkevejen tit præstegården. Da vognen svinger ind ad indkørselen til præstegården, som er en firlænget gård med boligen i syd, står hans hustru med den lille Cathrine (senere gift m. C. Busch, degn i Bøvling) på armen.

Denne præstebolig eksisterer ikke længere. ved nedrivningen i ca 1925 har en poetisk sjæl sat følgende mindesten:
Præstegård, tækt med strå
stod her i sekler lange
herom dette minde skal stå
for kommende slægter mange.
Straks Fuglede kommer indenfor krænger han kjolen af sig og går på kontoret og tar' protokollen frem og dypper pennen for at føre dagens handlinger ind.I det samme ser han skoleholderen styre med faste skridt mod hoveddøren. Hvad mon han vil? En velbegavet og god mand er han, men nok bedre som skoleholder, end som bonde på den magre jord ude på Pugpøt.
Ole willensgaard banker på og hilser, da han kommer ind. Han stiller kalk og disk på bordet og siger: "Det er forresten sandt. Jens Mortensen i Østerbøvling og Johanne Christensdatter Smedegaard vil gerne giftes, og har bedt mig være forlover." Godt. I kan komme engang i næste uge. Fuglede kikker en gang op ad skoleholderen: Hvor gammel er du egentlig. 43 år. Har du tænkt dig at være ungkarl resten af dine dage? Kunne du ikke tænke dig at ægte min svigerinde, så skal jeg skaffe dig et degnekald her på egnen.
Ole Willensgaard svarer ikke, ser blot eftertænksom ud, bukker høfligt og går. Fuglede dypper igen pennen og skriver:

eodem Die blev Annanie Beches uægte Barns Daab Konfirmeret, som førhen den 3. Jan var Hiemdøbt og kaldet Elisabeth. Povel Christian blev udlagt til Barnefader.
Mette Sandmandsgaard bar det. Fadd: Marie Katfruer,, Pangetoft. Monns. Gadkiær. Niels Smørpøt. Jørgen Jensen Søgd. Peder Gammelgaard.

Anania bliver i Sandmandsgård. Barnet optager hende helt. Men Povel Christian kan hun ikke helt glemme. Han er utvivlsomt identisk med den Povel Christian Christensen, tømmermand og indesidder som i 18o1 nævnes i Smørpøt. Men hans skæbne ma vi vente lidt med at høre nærmere om.


OLE JENSEN WILLENSGAARD:

Født 1751 i Villensgård i Bøvling, eneste gård i landet med dette navn, og han døde 25.5. 1811 som degn i Måbjerg.
Han blev trolovet 21.aug 1797 med " ædle og dydsiirede Jomfrue Annanie Bech" og
gift 2o. okt 1797,og nu har vi igen fast historisk grund under fødderne.
Det kan undre, at pastor Fuglede bruger denne vending om svigerinden, da det har
været så som så med hendes jomfruelighed, idet hun jo allerede i 1794 blev mor
til ELISABETH. Normalt bruger han vendingen "dydige og gudfrygtige pige", så vi må formode at "ædle og dydsirede" går på hans faktiske bedømmelse af Anania.

Trolovelsen var allerede i middelalderen ægteskabsstiftende, men ved kgl ordinans i 1582 bestemtes det, at ægteskabet skulle fuldbyrdes af præsten. Før vielsen skulle der dog finde en trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En sådan trolovelse var bindende for begge parter og kunne kun ophæves ved kgl bevilling. Efter loven skulle præsterne alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, førend de i kirken retteligen blive samlede, men i almuen bibeholdt man, som det også ses i denne slægtsbog, den gamle opfattelse trolovelsen som den ægteskabsstiftende handling.
Allerede to år efter i 1799 blev trolovelsen afskaffet, men skikken fortsatte dog uden at være ægteskabsstiftende, og er nu afløst af forlovelsen.
Ole Willensgaard har også interesse for os, idet han er Elisabeths far af gavn. Det kan vide af, at hun er opfostret sammen med sine søskende. Endnu i 18o1, hvor Ole Willensgård nævnes som gårdbeboer og Annanie Bech som hans hustru i Pugpøt (kaldes i dag Pugpøt),er Elisabeth Povelsdatter 7 år, anført som deres barn.

Ole Willensgård har givet været en respekteret mand, idet han i Fugledes tid ret ofte optræder som forlover. Her ses han underskrift fra 1793:

Han er først skoleholder i Bøvling men bliver knap efter kaldet til degneembedet i Måbjerg v. Holstebro. Han dør her, formentlig ret pludselig, i 1811, kort før den nye skolereform af 1814 træder i kraft. Han bliver 62 år gammel.

Skiftet efter ham har interesse, idet det er et pålideligt historisk dokument, og tillige bekræfter de teorier,jeg havde om forholdet til pastor Fuglede.
Skifte efter den ved døden afgangne Sognedegn og Skolelærer Ole Jensen Willensgaard i Maaberg degnebolig 24.juni 1811 i Hierum Herreds gejstlige Skifteprotokol:

Ved forretningen var tilstede som vitterligheds Mænd Sognefoged Laust Jensen og Jens Lauesen Kirkegaard, begge af Maabjerg. Enken Anania Bech var tilstede med Laugværge, S.T. Hr Pastor Lind af Naur. - Som arvinger anmeldtes følgende i Æqteskabet sammenavlede børn: Sønner: Hans Olesen 12 år, i Bøvling præstegaard. Mathias Olesen, 5 år, hjemme. Jens Christian Olesen 2 år, hjemme ( kalder sig senere Jens Christensen Vium af Ramme). Døtre: Ellen Olesdatter, 13 år i Bøvling sogn, Marie Catrine Olesdatter, 8 år i Borris (hun bliver mormor til C. Ørts Jensen Ilkjer) Ana Johanne Olesdatter, 7 år, hjemme, Karen Marie Olesdatter, 5 år, i Meirup.
Skifteretten erkyndigede sig om,at en født værge gaves for disse umyndige, men Hr pastor Lind fremlagde et Bref fra Hr. Pastor Fuglede i Bøvling, dat 15. d.m. hvori det meddeles, at da Niels Willensgaard, som er afdødes eneste og ældre Broder ikke formedelst Alderdom m.v. kunde paatage sig Vægemålet, at der maate udvelges en anden dertil i hans sted. Skifteretten beskikkede altså Gmd Peder Andreas Nyegaard af Maaberg, som tillige var tilstede, som en retsindig mand oa Værge at paase de indbemeldte Børns Tarv under denne Skiftebehandling, således han fortrøster sig til at forsvare, naar Børnene komme til myndig A1der.
Skifteretten skulle nu begive sig til Boets Registrering og vurdering , men forinden gjorde Hr.Pastor Lind Forestilling til Skifteretten om, at de beviselige fordringer på Boet -vare saa mange, at det -var indlysende, at der ingen Arv kunde blive. Formuen kan i det høyeste ansettes til 2oo Rbd. - Fremdeles, at de umyndige Børns Ophold og opdragelse ville altid for moderen blive en tung Sag, hvori hun måtte understøttes med Goddædighed af Hr. Pastor Fuglede, der stedse har været Familiens hjælper og som har stor fordring paa Boet, ,saa bad han om ikke Skifteretten kunde blive sindet at extradere Enken hele Boet. uden videre Skiftets Holdelse, da velbemeldte Hr.Pastor Lind i Formiddag med Hr. Pastor Fuglede ville indestaae for alle lovlige Fordringers skadesløse Betaling.
- Skifteretten adspurgte Børnenes beskikkede Formynder Peder Andreas Nyegaard om hans Betænkning i denne sag, hvorpaa han svarede, at det var: her ingen Arv kunne blive og det var saare got, om Børnene kunne blive opdragne; han fandt det altsaatjenligt, at Hr. Linds forestilling blev antagen og Boet til Enken overladt, hvilket skete ..imod Hr Pastor Fualedes heri Protokollen givne Forsikring med Reservation af den kongl. Kasses Rettigheder. Da ingen var mødt, som havde herimod at erindre, blev Forretningen sluttet og med tilstedeværendes underskrivt bekreftet. - Maabjerg Degnebolig.
Datum ut supra.

Anania flytter tilbage til Bøvling og lejer ind hos Jens Gammelgård i Høvsørehus. De bliver gift gift og flytter til Bøvlingbjerg. De fleste af børnene bliver på egnen. En søn, Hans, bliver opfostret hos søsteren Else Rahbek i Ahlergård, Borris sogn. Se slægtstavle for Wederkinch bag i bogen.
Anania Bech dør aug 1841, 73 år gl. Jeg har ikke i slægten fundet nogen, som har hørt om hende. Ole Chr Olesen nævner hende i sin lille slægtsbog, men heller ikke han synes at have kendt den rette sammenhæng om hendes skæbne. Han har i altfald ikke nævnt den.
Anania får et meget stort antal efterkommere på Lemvigegnen. Også en del med navnet Anania.
Der er f.eks Andreas Nicolajsens slægtsbog (Lemvig Bibliotek). Endvidere kan der nævnes Ilkjær-slægten. Et barnebarn, Ellen Nielsen f-14.10.43 i Pøtager, datter af tømmermand, gdr og sognefoged N.C. Hyldahl og hustru Marie Cathrine Olesdatter, bliver gift med Chr Ørts Jensen Ilkjær f-19.4.1851 i St. Ilkjær. Denne deltog i krigen 1864.Deres søn er Flynders ukronede "sognekonge" Jens C.C.Ilkjær, om hvem der er fortalt meget udførligt i "Vestjydske Kulturbilleder". Hans sønner igen er, sa vidt vides, Svend Erik Ilkjær gdr Amstrup og Anders Ilkjær gdr Sinkbæk, som er meget, meget interesseret i Flynder sogns historie.
Jens K. Noe.
Annania blev gift med Povel Christian Christensen. (Povel Christian Christensen blev født den 4 Jul. 1770 i Lomborg og døde den 23 Aug. 1841 i Fjaltring.)
Annania blev derefter gift med Ole Jensen Willensgaard, søn af Jens Nielsen Villensgaard og Elle Olufsdatter Klitgaard, den 20 Okt. 1797 i Bøvling Kirke. (Ole Jensen Willensgaard blev født i 1751 i Pugpøt, Bøvling Sogn, døde den 25 Maj 1811 i Maabjerg og blev begravet den 31 Maj 1811 i Maabjerg Kikre.)
Annania blev derefter gift med Jens Jensen Gammelgaard.
Kilde: www.paspa.dk


Billede

Anania havde et forhold til Povel Christian Høeg.


Billede

Anania blev derefter gift med Jens Jensen Gammelgaard.


Billede

Anania blev derefter gift med Ole Jensen Willensgaard den 20 Okt. 1797 i Bøvling. (Ole Jensen Willensgaard blev født i 1751 og døde i 1811.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia